Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Khóa học Giám đốc tài chính (CFO)

Khóa học Giám đốc tài chính (CFO)

Tổng quan khóa học

Chương trình đào tạo được thiết kế đặc biệt với mong muốn cùng các giảng viên và học viên tạo lập một nền tảng kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp cho một thế hệ CFO. Điều này chỉ có thể có được nếu các nhà quản trị và tài chính được trau đồi các kỹ năng thực tiễn về quản trị tài chính hướng theo chuẩn quốc tế.
3,000,000đ
Mua ngay
Giám đốc Tài chính”, tiếng Anh là Chief Financial Officer (CFO) là một vị trí quan trọng của doanh nghiệp. Nếu thiếu đi vị trí này Ban lãnh đạo không thể quản lý tài chính một cách bài bản và chuyên nghiệp. Công việc của Giám đốc tài chính đòi hỏi những kỹ năng và phẩm chất đặc biệt, họ đóng vai trò hoàn toàn khác đối với kế toán vì rất nhiều nhiệm vụ của Giám đốc tài chính mà kế toán trưởng không thể thực hiện được.

Đối tượng: 

 • Giám đốc tài chính (CFO) của các doanh nghiệp mong muốn trở thành Giám đốc tài chính chuyên nghiệp (PRO CFO) của các doanh nghiệp trong và ngoài nước
 • Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám đốc tài chính;
 • Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc tài chính trong tương lai.

Mục tiêu:

 • Những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một CFO chuyên nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu
 • Những mô hình, công cụ và phương pháp quản trị tài chính cập nhật nhất của thế giới mà một CFO chuyên nghiệp cần phải có
 • Hình dung được chân dung của một CFO chuyên nghiệp
 • Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CFO chuyên nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu
 • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CFO chuyên nghiệp trong tương lai

Chương trình này không chỉ cung cấp các kiến thức cơ sở về Quản trị tài chính mà còn được thiết kế nhằm cải thiện các kỹ năng & kiến thức nghề nghiệp cao cấp của những người làm trong lĩnh vực tài chính - kế toán, tập trung vào 05 điểm yếu phổ biến của những người làm về tài chính:

 • Phần 1: Tổng quan Quản trị tài chính.
 • Phần 2: Phân tích kinh doanh và tài chính
 • Phần 3: Quản trị dòng tiền
 • Phần 4: Tài chính dự án đầu tư
 • Phần 5: Lập kế hoạch tài chính
 

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Phần 1: Tổng quan Quản trị tài chính
5 bài học
Chân dung của một CFO chuyên nghiệp;
Vai trò nhiệm vụ, vị trí của Giám đốc tài chính trong bộ máy tổ chức DN
Các công cụ tài chính của Doanh nghiệp
Các tiền đề và quyết định chủ yếu của tài chính Doanh nghiệp
Kế toán và tài chính

Buổi

02

Phần 2: Phân tích kinh doanh và tài chính
2 bài học
Phân tích kinh doanh cho giám đốc tài chính
Phân tích tài chính của doanh nghiệp

Buổi

03

Phần 3: Quản trị dòng tiền
2 bài học
Dòng tiền trong hệ thống quản trị tài chính doanh nghiệp
Quản trị các dòng tiền

Buổi

04

Phần 4: Tài chính dự án đầu tư
2 bài học
Quản lý dự án đầu tư
Quản lý tài chính dự án

Buổi

05

Phần 5: Lập kế hoạch tài chính
2 bài học
Lập kế hoạch chi phí và tối ưu hóa chi phí
Dự báo tài chính doanh nghiệp