Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Tin tức

Thông báo kết quả thi sát hạch Kiến thức Môi giới BĐS đợt II/2020
Chi tiết

Thông báo kết quả thi sát hạch Kiến thức Môi giới BĐS đợt II/2020

Viện Đào tạo & Phát triển Quản lý xin thông báo kết quả kỳ thi sát hạch kiến thức Môi giới Bất động sản đợt II/2020
Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Điện Biên

Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Điện Biên

Ngày 23/11/2020, Cục Phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Viện Đào tạo và Phát ...
Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Gia Lai

Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Gia Lai

Ngày 21/11/2020, Cục Phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Viện Đào tạo và Phát ...
Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Lai Châu

Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Lai Châu

Ngày 17/11/2020, Cục Phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Viện Đào tạo và Phát ...

Tin tức


Thông báo kết quả thi sát hạch Kiến thức Môi giới BĐS đợt II/2020
Chi tiết

Thông báo kết quả thi sát hạch Kiến thức Môi giới BĐS đợt II/2020

Viện Đào tạo & Phát triển Quản lý xin thông báo kết quả kỳ thi sát hạch kiến thức Môi giới Bất động sản đợt II/2020
Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Điện Biên
Chi tiết

Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Điện Biên

Ngày 23/11/2020, Cục Phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Viện Đào tạo và Phát triển quản lý DVL EDU tổ chức Khai giảng Khóa ...
Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Gia Lai
Chi tiết

Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Gia Lai

Ngày 21/11/2020, Cục Phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Viện Đào tạo và Phát triển quản lý DVL EDU tổ chức Khai giảng Khóa ...
Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Lai Châu
Chi tiết

Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Lai Châu

Ngày 17/11/2020, Cục Phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Viện Đào tạo và Phát triển quản lý DVL EDU tổ chức Khai giảng Khóa ...
Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Lào Cai
Chi tiết

Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Lào Cai

Ngày 16/11/2020, Cục Phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Viện Đào tạo và Phát triển quản lý DVL EDU tổ chức Khai giảng Khóa ...
Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Bình Định
Chi tiết

Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Bình Định

Ngày 11/11/2020, Cục Phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Viện Đào tạo và Phát triển quản lý DVL EDU tổ chức Khai giảng Khóa ...
Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Kiên Giang
Chi tiết

Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Kiên Giang

Ngày 03/11/2020, Cục Phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Viện Đào tạo và Phát triển quản lý DVL EDU tổ chức Khai giảng Khóa ...
Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Kon Tum
Chi tiết

Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Kon Tum

Ngày 08/10/2020, Cục Phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Viện Đào tạo và Phát triển quản lý DVL EDU tổ chức Khai giảng Khóa ...
Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Lâm Đồng
Chi tiết

Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Lâm Đồng

Ngày 29/09/2020, Cục Phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Viện Đào tạo và Phát triển quản lý DVL EDU tổ chức Khai giảng Khóa ...
 Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Bắc Cạn
Chi tiết

Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Bắc Cạn

Ngày 22/09/2020, Cục Phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Viện Đào tạo và Phát triển quản lý DVL EDU tổ chức Khai giảng Khóa ...
Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Hà Tĩnh
Chi tiết

Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Hà Tĩnh

Ngày 11/09/2020, Cục Phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Viện Đào tạo và Phát triển quản lý DVL EDU tổ chức Khai giảng Khóa ...
Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Thanh Hóa
Chi tiết

Khai giảng Khóa học đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Thanh Hóa

Ngày 04/09/2020, Cục Phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Viện Đào tạo và Phát triển quản lý DVL EDU tổ chức Khai giảng Khóa ...