Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Chuyển đổi số trên từng giao dịch

Chuyển đổi số trên từng giao dịch

Tổng quan khóa học

Yêu cầu về chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay, chắc chắn doanh nghiệp nào cũng đã biết. Tuy nhiên, làm cách nào để chuyển đổi số? phải làm gì để tiến hành chuyển đổi số trên từng giao dịch thì vẫn là bài toán khá đau đầu với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Mua ngay
Trong cụm chuyên đề về chuyển đổi số cho doanh nghiệp thì chuyên đề “Chuyển đổi số trên từng giao dịch” của Thạc sĩ Phạm Vũ Hiệp - Giảng viên đến từ SB Fund and SB Corp, KNGlobal Corp có thể coi là một điểm nhấn.
Ở chuyên đề này, Thạc sĩ Phạm Vũ Hiệp không chỉ gợi lại những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số trong doanh nghiệp mà còn đi sâu giúp các doanh nghiệp nhận ra tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trên từng giao dịch, làm cách nào để giúp doanh nghiệp từng bước chuyển đổi số?
Như chúng ta đã biết, việc chuyển đổi số có thể giúp các doanh nghiệp tối ưu hoá quy trình quản trị, vận hành, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiện nay ở Việt Nam, theo khảo sát vẫn còn khoảng 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa quan tâm hoặc còn gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi số. Nguyên nhân cơ bản ngoài việc thiếu nhân sự, nhân sự chưa đủ trình độ, hay chi phí quá lớn… thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn loay hoay vì chưa tìm ra cách thích hợp để chuyển đổi số trong từng giao dịch.
Trong chuyên đề của mình, Thạc sĩ Phạm Vũ Hiệp sẽ giúp các học viên biết cách thức để khảo sát các giao dịch của doanh nghiệp để chuẩn bị cho việc chuyển đổi số như: Cách thức lập bảng biểu, bảng mẫu khảo sát… tiếp đến là các quy trình chuyển đổi số trên từng giao dịch. Người học cũng được tiếp cận các mô hình “điểm” của các doanh nghiệp đã thực hiện chuyển đổi số thành công từ đó rút ra được bài học để áp dụng cho doanh nghiệp mình. Một vấn đề quan trọng nữa đó là việc ứng dụng công nghệ để chuyển đổi số như thế nào trong các giao dịch. Nội dung này sẽ được làm rõ trong học phần 5 của chuyên đề.
Mục tiêu cuối cùng mà Thạc sĩ Phạm Vũ Hiệp đặt ra cho học viên của mình sau khi kết thúc chuyên đề là tất cả các học viên sẽ cơ bản hiểu được: Thế nào là chuyển đổi số từ gốc & số hóa dữ liệu từ nguồn; Hiểu các bước để số hóa quy trình của doanh nghiệp, cùng với định danh/xác thực các giao dịch trên môi trường số; Hiểu về an toàn thông tin & Khai thác dữ liệu nội bộ doanh nghiệp. Cuối cùng là hiểu được các mức độ phân quyền cho phép tiếp cận dữ liệu nội bộ doanh nghiệp.
Với thiết kế 5 học phần kéo dài trong thời lượng 7 clip bài giảng, chuyên đề hi vọng sẽ đem đến cho các CEO và lãnh đạo chủ chốt đến từ doanh nghiệp nhỏ và vừa những bài học hữu ích để có thể vận dụng làm mới doanh nghiệp mình, giúp doanh nghiệp thích ứng với sự phát triển như vũ bão của kỷ nguyên công nghệ số.

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Học phần 1: Nhận thức về chuyển đổi số
1 bài học
Nhận thức về chuyển đổi số

Buổi

02

Học phần 2: Khảo sát các giao dịch của Doanh nghiệp tiến tới Chuyển đổi số
1 bài học
Khảo sát các giao dịch của Doanh nghiệp tiến tới Chuyển đổi số

Buổi

03

Học phần 3: Các mô hình Chuyển đổi số trên từng giao dịch
2 bài học
Các mô hình Chuyển đổi số trên từng giao dịch
Các mô hình Chuyển đổi số trên từng giao dịch (tt)

Buổi

04

Học phần 4: Quy trình chuyển đổi số trên từng giao dịch
2 bài học
Quy trình thực hiện chuyển đổi số
Quy trình thực hiện chuyển đổi số (tt)

Buổi

05

Học phần 5: Ứng dụng công nghệ cho hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp
1 bài học
Ứng dụng công nghệ cho hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp