Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Chính sách thuế mới 2020

Chính sách thuế mới 2020

Tổng quan khóa học

Khóa học này sẽ giúp các Doanh nghiệp, người làm công tác kế toán, kê khai nộp thuế có thêm nhiều thông tin về chính sách pháp luật thuế, hiểu được thấu đáo từng chính sách thuế từ đó có được phương án, giải pháp tối ưu nhằm tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh trên cơ sở an toàn pháp luật và phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.
Mua ngay

Trong những năm vừa qua, với những thay đổi quan trọng về chính sách thuế đã tác động tích cực đến nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng. Một trong những thay đổi căn bản đó là Luật quản lý thuế số 38/2019/QH và thuế thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn điện tử, giao dịch điện tử và các khoản dự phòng tổn thất …Những chính sách này một mặt tác động tích cực đến doanh nghiệp nhưng mặt khác cũng yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện và tuân thủ pháp luật nghiên ngặt hơn.
Để giúp các doanh nghiệp cập nhật và thực hiện đầy đủ chính sách thuế cũng như công tác kê khai, quyết toán thuế mới được thuận tiện, hiệu quả tránh rủi ro, Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý tổ chức khóa học “Chính sách thuế mới 2020”.


Đối tượng:

- Thành viên Ban lãnh đạo (các chức danh trong Ban lãnh đạo doanh nghiệp);
- Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, Kế toán thuế, Kế toán viên khác, cán bộ trực tiếp lập Báo cáo tài chính, báo cáo thuế;

- Chuyên viên tư vấn thuế, kế toán các loại hình doanh nghiệp;
- Những cá nhân có quan tâm đến công tác kế toán, thuế.

Địa điểm: Hội trường Học Viện Hành chính Quốc gia - Số 77 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian: Khai giảng 10/08/2020 (Học trong 6 buổi Thứ 2,4,6; từ 18h-21h)


Nội dung chương trình:

- Chuyên đề 1: Quy định mới về hóa đơn
- Chuyên đề 2: Cập nhật một số thay đổi mới nhất về thuế 2020
- Chuyên đề 3: Các sai sót thường gặp về chuyển giá có thể dẫn đến bị ấn định thuế

Để biết chi tiết -CLICK VÀO LINK- để biết nội dung và lộ trình khoá học.

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Quy định mới về hóa đơn
8 bài học
Hướng dẫn chi tiết thực hiện thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 119/2018/NĐ - CP về hóa đơn điện tử - Các loại hóa đơn theo quy định mới;
Đối tượng áp dụng (bắt buộc, không bắt buộc, loại hóa đơn điện tử);
Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
Xử lý hóa đơn đã lập (hóa đơn bị sai sót)
Các biểu mẫu quan trọng liên quan đến HDDT
Thủ tục báo cáo với Cơ quan thuế (các yêu cầu gửi dữ liệu hóa đơn đến Cơ quan quản lý
Lộ trình áp dụng và lưu ý quan trọng về giai đoạn chuyển đổi
Cập nhật các hướng dẫn gần đây về HĐĐT (hóa đơn tổng, số lần chuyển đổi, đăng ký áp dụng HĐĐT)

Buổi

02

Cập nhật một số thay đổi mới nhất về thuế năm 2020
2 bài học
Cập nhật các thay đổi quan trọng về thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân, và thuế Giá trị gia tăng theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Thông tư 25/2018/TT-BTC
Một số lưu ý về chi phí được trừ thuế TNDN (chi phí lãi vay, chi phí nội bộ tập đoàn) và một số hướng dẫn thực tế của các Cơ quan thuế trong năm qua về vấn đề này

Buổi

03

Các sai sót thường gặp về chuyển giá có thể dẫn đến bị ấn định thuế
5 bài học
Các sai sót thường gặp về hiểu không đúng bản chất giao dịch liên kết
Các sai sót thường gặp khi lập Tờ khai giao dịch liên kết
Các sai sót thường gặp khi chuẩn bị Hồ sơ liên quan
Các sai sót thường gặp khi thu thập dữ liệu so sánh
Cập nhật các xử lý mới về thuế liên quan đến giao dịch liên kết