Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Bài tự luận

ĐỀ SỐ 4

Hệ thống ôn tập thi chứng chỉ hành nghề Đấu thầu
Câu 1: Công ty A là doanh nghiệp nhà nước, trong đó có lĩnh vực kinh doanh là mua, bán ô tô.
Hỏi: Việc mua ô tô để bán của công ty A có phải tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu hay không, giải thích?

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu

Việc mua ô tô để bán của công ty A là hoạt động kinh doanh do đó việc mua bán ô tô tuân theo quy định của doanh nghiệp đã ban hành trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

KẾT LUẬN

Việc mua ô tô để bán của công ty A không phải tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu.
Câu 2: Hiện nay, vẫn còn tồn tại hiện tượng một số gói thầu có “quân xanh, quân đỏ”. Hỏi: Theo cách anh/chị nên có biện pháp gì để hạn chế hiện tượng nói trên.

Thứ nhất

Cần tăng cường đào tạo về đấu thầu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu, đặc biệt là các chủ đầu tư, bên mời thầu.
Với những nhà thầu cố tình vi phạm, các chủ đầu tư cần công khai danh tính các nhà thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu trong suốt quá trình thực hiện dự án cần được tăng cường để nhanh chóng phát hiện và xử lý nghiêm minh những vi phạm trong đấu thầu.

Thứ hai
Thực hiện đấu thầu qua mạng quốc gia.
Điều này giúp hạn chế tối đa tình trạng chỉ định thầu tràn lan, thiếu công khai, minh bạch
Thay vì phải đến tận địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu để mua hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu và tham dự lễ mở thầu theo giờ hành chính thì các cá nhân, doanh nghiệp có thể thực hiện trên mạng.
Ngoài ra, khi tham gia đấu thầu qua mạng, nhà thầu không tiếp xúc trực tiếp với chủ đầu tư, bên mời thầu, nên việc phát sinh tiêu cực hạn chế hơn, tính cạnh tranh cao hơn…

 

Câu 3: Theo anh/chị, để việc tổ chức lựa chọn nhà thầu bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh
bạch và hiệu quả kinh tế thì các cá nhân tham gia trực tiếp vào hoạt động đấu thầu cần phải đáp ứng những Điều kiện nào, giải thích?

Để việc tổ chức lựa chọn nhà thầu bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế thì:

Các cá nhân tham gia hoạt động ĐT phải có chứng chỉ đào tạo về ĐT và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư. Tùy từng chức năng, nhiệm vụ trong gói thầu mà Điều kiện đối với cá nhân tham gia sẽ khác nhau.
Theo như quy định tại Khoản 2 Điều 16 của LĐT thì cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
Thành viên tham tổ thẩm định phải đáp ứng đủ các Điều kiện theo quy định tại Điều 4
Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT.
Căn cứ Khoản 3, Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định Điều kiện tổ chuyên gia
Cá nhân không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 16 của LĐT, khi tham gia tổ chuyên gia phải đáp ứng các Điều kiện sau đây:
a) Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;
b) Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu;
c) Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu;
d) Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu

 

Câu 4: Theo anh/chị, khi lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu xây lắp thì cần lưu ý những nội dung gì để có thể lựa chọn được nhà thầu bảo đảm chất lượng, tiến độ và giá cả cạnh tranh.

Khi lập HSMT gói thầu xây lắp cần lưu ý:

- Các cá nhân lập HSMT phải có trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu: Hiểu rõ nội dung, tính chất, đặc điểm gói thầu, am hiểu pháp luật về đấu thầu và pháp luật chuyên ngành trong các lĩnh vực tài chính thương, mại kỹ thuật
- Khi lập HSMT cần tuân thủ các quy định tại các Thông tư hướng dẫn mẫu HSMT và chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng;
- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu phải phù hợp theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP không được làm hạn chế nhà thầu.

KẾT LUẬN
Khi lập HSMT đối với gói thầu xây lắp thì cần lưu ý những nội dung nêu trên để có thể lựa chọn được nhà thầu bảo đảm chất lượng, tiến độ và giá cả cạnh tranh.