Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Chinh phục mục tiêu, đột phá nghề sales.

Chinh phục mục tiêu, đột phá nghề sales.

Tổng quan khóa học

Chinh phục mục tiêu, đột phá nghề sales.
đ
Mua ngay
* Đối tượng tham gia:
- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo…trong DNNVV.
- Các nhà quản lý cấp trung trong DNNVV: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
- Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm quản trị trong doanh nghiệp;
- Tổ chức và cá nhân có nhu cầu đào tạo nhằm cung cấp kiến thức cần thiết phục vụ công việc…
* Nội dung đào tạo: 
+ Phần 1: Chiến thuật bán hàng tinh gọn trên 1 trang giấy.
+ Phần 2: Cẩm nang Bảy bước bán hàng.
+ Phần 3: Ba công thức chốt sales kinh điển.
+ Phần 4: Huấn luyện kỹ năng giao tiếp trong bán hàng.
+ Phần 5: Bí quyết đặt câu hỏi thấu suốt nhu cầu khách hàng.
+ Phần 6: Nguyên lý tiếp cận và xử lý từ chối tinh tế.
+ Phần 7: Chốt sales chưa phải là kết thúc.
 

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Bài 01: Chinh phục mục tiêu, đột phá nghề sales.
1 bài học
Bài 01: Chinh phục mục tiêu, đột phá nghề sales.

Buổi

02

Bài 02: Chinh phục mục tiêu, đột phá nghề sales.
1 bài học
Bài 02: Chinh phục mục tiêu, đột phá nghề sales.

Buổi

03

Bài 03: Chinh phục mục tiêu, đột phá nghề sales.
1 bài học
Bài 03: Chinh phục mục tiêu, đột phá nghề sales.

Buổi

04

Bài 04: Chinh phục mục tiêu, đột phá nghề sales.
1 bài học
Bài 04: Chinh phục mục tiêu, đột phá nghề sales.

Buổi

05

Bài 05: Chinh phục mục tiêu, đột phá nghề sales.
1 bài học
Bài 05: Chinh phục mục tiêu, đột phá nghề sales.

Buổi

06

Bài 06: Chinh phục mục tiêu, đột phá nghề sales.
1 bài học
Bài 06: Chinh phục mục tiêu, đột phá nghề sales.

Buổi

07

Bài 07: Chinh phục mục tiêu, đột phá nghề sales.
1 bài học
Bài 07: Chinh phục mục tiêu, đột phá nghề sales.