Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Xây dựng thương hiệu, nhân hiệu 4.0

Xây dựng thương hiệu, nhân hiệu 4.0

Tổng quan khóa học

Mục tiêu: * Học viên hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu nhân hiệu trong cuộc sống, trong công việc kinh doanh và trong giao thiệp xã hội. Học viên nắm được các bước xây dựng thương hiệu nhân hiệu, thực hành định hướng xây dựng thương hiệu nhân hiệu ngay trong khóa học. Học viên biết cách ứng dụng thương hiệu nhân hiệu trong tuyển dụng, xây dựng mối quan hệ, cân bằng cuộc sống, phát triển kinh doanh, xử lý các khủng hoảng thương hiệu cá nhân...
đ
Mua ngay
Ts Lê Văn Sơn
* Giới thiệu giảng viên
- Ts Lê Văn Sơn tốt nghiệp ngành Business and Administration (Quản trị kinh doanh) trường University Of East London (Đại Học Đông London)
- Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh năm 2005 tại London, Vương Quốc Anh
Ông từng là cố vấn cao cấp ở các tập đoàn trong và ngoài nước. Ông cũng có mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức chính phủ như VCCI, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông tham gia giảng dạy nhiều môn học như Marketing quốc tế, Marketing căn bản, Quản trị chiến lược toàn cầu, Kỹ năng mềm… Ngoài ra, ông được biết đến là một giảng viên cao cấp trong các chương trình đào tạo chuyên sâu như CEO, CFO, CCO trên toàn quốc.
* Bạn sẽ học được gì?
- Học viên hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu nhân hiệu trong cuộc sống, trong công việc kinh doanh và trong giao thiệp xã hội
- Học viên nắm được các bước xây dựng thương hiệu nhân hiệu, thực hành định hướng xây dựng thương hiệu nhân hiệu ngay trong khóa học
- Học viên biết cách ứng dụng thương hiệu nhân hiệu trong tuyển dụng, xây dựng mối quan hệ, cân bằng cuộc sống, phát triển kinh doanh, xử lý các khủng hoảng thương hiệu cá nhân...
* Tổng quan khoá đào tạo
+    Phần 1: Tầm quan trọng và lý do cần phải xây dựng thương hiệu, nhân hiệu 4.0
+    Phần 2: Phân tích thương hiệu và nhân hiệu
+    Phần 3: Loại hình thương hiệu và nhân hiệu
+    Phần 4: Chiến lược xây dựng thương hiệu và nhân hiệu
* Đối tượng tham gia
- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo…trong DNNVV.
- Các nhà quản lý cấp trung trong DNNVV: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
- Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm quản trị trong doanh nghiệp;
- Tổ chức và cá nhân có nhu cầu đào tạo nhằm cung cấp kiến thức cần thiết phục vụ công việc…

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Bài 01: Xây dựng thương hiệu, nhân hiệu 4.0
1 bài học
Bài 01: Xây dựng thương hiệu, nhân hiệu 4.0

Buổi

02

Bài 02: Xây dựng thương hiệu, nhân hiệu 4.0
1 bài học
Bài 02: Xây dựng thương hiệu, nhân hiệu 4.0

Buổi

03

Bài 03: Xây dựng thương hiệu, nhân hiệu 4.0
1 bài học
Bài 03: Xây dựng thương hiệu, nhân hiệu 4.0

Buổi

04

Bài 04: Xây dựng thương hiệu, nhân hiệu 4.0
1 bài học
Bài 04: Xây dựng thương hiệu, nhân hiệu 4.0

Buổi

05

Bài 05: Xây dựng thương hiệu, nhân hiệu 4.0
1 bài học
Bài 05: Xây dựng thương hiệu, nhân hiệu 4.0

Buổi

06

Bài 06: Xây dựng thương hiệu, nhân hiệu 4.0
1 bài học
Bài 06: Xây dựng thương hiệu, nhân hiệu 4.0

Buổi

07

Bài 07: Xây dựng thương hiệu, nhân hiệu 4.0
1 bài học
Bài 07: Xây dựng thương hiệu, nhân hiệu 4.0