Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Bản đồ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số

Bản đồ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số

Tổng quan khóa học

Mục tiêu: * Giúp cho các doanh nhân doanh nghiệp định vị và nâng tầm doanh nghiệp của mình. Giúp các doanh nghiệp chuyển nghiệp hoá lại nhân sự và tự động hoá được doanh nghiệp thông qua lộ trình đào tạo. Giúp doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tự động và gia tăng khách hàng.
đ
Mua ngay
Ths Vũ Tuấn Anh
* Giới thiệu giảng viên
- 25 năm kinh nghiệm trong tư vấn, đào tạo và quản trị doanh nghiệp.
- Có nhiều kinh nghiệm trong triển khai hệ thống đào tạo online và bài giảng trực tuyến từ năm 2005 
- Phát triển các khóa đào tạo, hội thảo chuyên sâu về nghề nghiệp số, kỹ năng số, tâm thế số cho lực lượng lao động trẻ và sinh viên, học sinh 
- Chuyên gia trong hệ sinh thái và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam 
- Tác giả sách “Khởi Nghiệp Ngay - Sạt Nghiệp Luôn" và đồng tác giả “Hướng Nghiệp 4.0" và “Trường Học / Trường Đời 2"
- Tư vấn nghề nghiệp số dưới tác động của STEM với sinh viên và học sinh từ năm 2012
- Tác giả và diễn giả của hàng trăm bài báo, talkshow trên HTV, VTV, nhà báo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, Diễn Đành Doanh Nghiệp VCCI
- Ông tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị chiến lược kinh doanh tại Philipines Asian Insitutte of Management học bổng ngân hàng phát triển châu Á - ADB 2001
- Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Thái Lan Asian Institute of Technology học bổng chính phủ Thụy Sỹ 1999
* Bạn sẽ học được gì?
- Giúp cho các doanh nhân doanh nghiệp định vị và nâng tầm doanh nghiệp của mình.
- Giúp các doanh nghiệp chuyển nghiệp hoá lại nhân sự và tự động hoá được doanh nghiệp thông qua lộ trình đào tạo.
- Giúp doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tự động và gia tăng khách hàng.
* Tổng quan khoá đào tạo
+    Phần 1: Đại cương bản đồ công nghệ số và ứng dụng bản đồ trong chuyển đổi số
+    Phần 2: Bản đồ công nghệ số và các công cụ chiến lược
+    Phần 3: Bản đồ công nghệ số và các lựa chọn thực chiến
+    Phần 4: Bản đồ công nghệ tác động tới vận hành
+    Phần 5: Ứng dụng bản đồ công nghệ trong chuyển đổi số nhà máy sản xuất
+    Phần 6: Ứng dụng bản đồ công nghệ trong chuyển đổi số nhà hàng
+    Phần 7: Triển khai ChatGPT thông qua bản đồ công nghệ số
* Đối tượng tham gia
- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo…trong DNNVV.
- Các nhà quản lý cấp trung trong DNNVV: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
- Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm quản trị trong doanh nghiệp;
- Tổ chức và cá nhân có nhu cầu đào tạo nhằm cung cấp kiến thức cần thiết phục vụ công việc…

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Bài 01: Bản đồ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số
1 bài học
Bài 01: Bản đồ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số

Buổi

02

Bài 02: Bản đồ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số
1 bài học
Bài 02: Bản đồ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số

Buổi

03

Bài 03: Bản đồ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số
1 bài học
Bài 03: Bản đồ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số

Buổi

04

Bài 04: Bản đồ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số
1 bài học
Bài 04: Bản đồ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số

Buổi

05

Bài 05: Bản đồ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số
1 bài học
Bài 05: Bản đồ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số

Buổi

06

Bài 06: Bản đồ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số
1 bài học
Bài 06: Bản đồ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số

Buổi

07

Bài 07: Bản đồ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số
1 bài học
Bài 07: Bản đồ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số