Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Khóa học Giám đốc điều hành (CEO)

Khóa học Giám đốc điều hành (CEO)

Tổng quan khóa học

CEO (Giám đốc điều hành) là chương trình đào tạo đặc biệt được thiết kế dành riêng cho các Giám đốc điều hành, Giám đốc khối, Giám đốc chi nhánh, quản lý cấp cao, quản lý cấp trung và các cấp quản lý.
3,000,000đ
Mua ngay

CEO (Giám đốc điều hành) là chương trình đào tạo đặc biệt được thiết kế dành riêng cho các Giám đốc điều hành, Giám đốc khối, Giám đốc chi nhánh, Quản lý cấp cao, Quản lý cấp trung và Các cấp quản lý muốn trang bị những kiến thức đầy đủ về quản lý điều hành, hoàn thiện kỹ năng quản lý, nâng cao kinh nghiệm quản lý điều hành, và có thể xây dựng được hệ thống quản lý hiện đại để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Đối tượng: 

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo...
 • Các nhà quản lý và những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp;
 • Những người có hoài vọng trở thành lãnh đạo trong tương lai.

Mục tiêu:

 • Những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO) cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu;
 • Những kiến thức nền tảng trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh mà một CEO cần phải trang bị;
 • Những tư duy, nhận thức và kiến thức này cùng với năng khiếu bẩm sinh về quản trị và sự trải nghiệm quản lý của bản thân sẽ giúp bạn trở thành một CEO chuyên nghiệp

Chương trình Giám đốc điều hành - CEO được thiết kế khác biệt với các Module nhằm giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây là yếu tố quyết định sự sống còn và cạnh tranh trong thị trường toàn cầu mà không phải là các kinh nghiệm và kỹ năng cá nhân, hoặc thiếu tính hệ thống. Nội dung học bao gồm những khía cạnh quản lý căn bản và cốt lõi cần quản lý trong một hệ thống quản lý của doanh nghiệp như:

 • Phần 1: Phát triển năng lực lãnh đạo.
 • Phần 2: Tầm nhìn chiến lược, hoạch định và quản trị chiếu lược kinh doanh
 • Phần 3: Quản trị Marketing và thương hiệu
 • Phần 4: Văn hóa doanh nghiệp và hội nhập quốc tế
 • Phần 5: Quản trị nhân sự dành cho CEO
 • Phần 6: Tài chính và đầu tư dành cho lãnh đạo

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Phần 1: Phát triển năng lực lãnh đạo.
3 bài học
Vai trò của CEO trong thời đại 4.0
Nghệ thuật lãnh đạo dành cho CEO
Chiến lược gây ảnh hưởng đến người khác

Buổi

02

Phần 2: Tầm nhìn chiến lược, hoạch định và quản trị chiếu lược kinh doanh
4 bài học
Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu cho Doanh nghiệp
Những vấn đề cấp thiết của Doanh nghiệp hiện nay trong cạnh tranh - thực trạng và giải pháp
Xây dựng chiến lược cạnh tranh và phát triển khoa học
Hoạch định và thực thi chiến thuật

Buổi

03

Phần 3: Quản trị Marketing và thương hiệu
4 bài học
Quản trị thương hiệu – tài sản vô giá của Doanh nghiệp
Marketing và công tác phát triển thương hiệu
Làm PR để xây dựng nền tảng vững chắc cho thương hiệu
Quản trị mối quan hệ khách hàng

Buổi

04

Phần 4: Văn hóa doanh nghiệp và hội nhập quốc tế
2 bài học
Văn hóa Doanh nghiệp và Văn hóa Doanh nhân
Xây dựng, duy trì và phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

Buổi

05

Phần 5: Quản trị nhân sự dành cho CEO
4 bài học
Sức mạnh của nguồn nhân lực và một số yếu quyết sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực
Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực
Thu hút, sử dụng và giữ chân nhân tài
Quản trị trải nghiệm khách hàng 4.0

Buổi

06

Phần 6: Tài chính và đầu tư dành cho lãnh đạo
4 bài học
Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính
Phân tích hòa vốn và các đòn bẩy tài chính
Quản lý vốn lưu động trong chu kỳ kinh doanh
Đo lường rủi ro và điều chỉnh rủi ro trong đầu tư