Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Tổng quan về chuyển đổi số

Tổng quan về chuyển đổi số

Tổng quan khóa học

Website: http://dvledu.vn; Hotline: 0888895757; Email: edu@dvlgroup.vn
Mua ngay
* Mục tiêu: Sau khi học xong chuyên đề này sẽ giúp cho học viên:
- Học tổng quan về chuyển đổi số. Nắm vững các khái niệm, mô hình, xu thế giải pháp chuyển đổi số phổ biến ở từng cấp độ.
- Có được kiến thức về các nguyên tắc và khái niệm chính của chuyển đổi số.
- Hiểu các khía cạnh của Chuyển đổi số - con người, tổ chức và quản lý thay đổi.
- Ứng dụng thực tiễn các mô hình quản trị hiện đại, kỹ năng tư duy sáng tạo, phương pháp làm việc hiệu quả và khoa học vào doanh nghiệp thực tế.
- Vận dụng sáng tạo cho việc điều hành và ra quyết định kinh doanh.
* Thời lượng bài giảng:  07 clip (mỗi clip dài 7-10 phút)

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Chuyên đề 1: Khái lược về chuyển đổi số
1 bài học
Khái lược về chuyển đổi số

Buổi

02

Chuyên đề 2: Xu hướng thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
1 bài học
Xu hướng thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Buổi

03

Chuyên đề 3: Đánh giá mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi số của doanh nghiệp
1 bài học
Đánh giá mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi số của doanh nghiệp

Buổi

04

Chuyên đề 4: Lộ trình và các mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp
1 bài học
Lộ trình và các mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Buổi

05

Chuyên đề 5: Tái thiết mô hình kinh doanh
1 bài học
Tái thiết mô hình kinh doanh

Buổi

06

Chuyên đề 6: Một số nội dung cơ bản về mô hình KD và những lưu ý kinh XD mô hình KD số
1 bài học
Một số nội dung cơ bản về mô hình KD và những lưu ý kinh XD mô hình KD số

Buổi

07

Chuyên đề 7: Các giải pháp công nghệ trong chuyển đổi số doanh nghiệp
1 bài học
Các giải pháp công nghệ trong chuyển đổi số doanh nghiệp