Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Tư duy về chuyển đổi số trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tư duy về chuyển đổi số trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tổng quan khóa học

Website: http://dvledu.vn; Hotline: 0888895757; Email: edu@dvlgroup.vn
Mua ngay
* Mục tiêu: Sau khi học xong chuyên đề này sẽ giúp cho học viên:
- Tư duy nhanh và khả năng ứng dụng linh hoạt các giải pháp chuyển đổi số trong từng lĩnh vực kinh doanh và đặc thù doanh nghiệp. 
- Tiếp cận chuyển đổi số từ góc nhìn đa diện - dữ liệu, con người, chiến lược công ty và quản trị thay đổi. Từ đó xây dựng lộ trình, kế hoạch phù hợp
- Thấu hiểu vai trò của nhà lãnh đạo trong chuyển đổi số
- Ứng dụng của chuyển đổi số và phân tích dữ liệu trong marketing và chiến lược kinh doanh kỷ nguyên 4.0 
* Thời lượng bài giảng:  07 clip (mỗi clip dài 7-10 phút)

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Chuyên đề 1: Lợi ích của chuyển đổi số
1 bài học
Lợi ích của chuyển đổi số

Buổi

02

Chuyên đề 2: Quy trình thực hiện chuyển đổi số
1 bài học
Quy trình thực hiện CĐS

Buổi

03

Chuyên đề 3: Lựa chọn đơn vị tư vấn
1 bài học
Lựa chọn đơn vị tư vấn

Buổi

04

Chuyên đề 4: Rào cản quá trình chuyển đổi số
1 bài học
Rào cản quá trình chuyển đổi số

Buổi

05

Chuyên đề 5: Vượt qua rào cản chuyển đổi số thành công
1 bài học
Vượt qua rào cản chuyển đổi số thành công

Buổi

06

Chuyên đề 6: Cam kết của lãnh đạo trong chuyển đổi số
1 bài học
Cam kết của lãnh đạo trong chuyển đổi số

Buổi

07

Chuyên đề 7: Những sai lầm cần tránh
1 bài học
Những sai lầm cần tránh