Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Chuyển đổi số trong bán hàng

Chuyển đổi số trong bán hàng

Tổng quan khóa học

Website: http://dvledu.vn; Hotline: 0888895757; Email: edu@dvlgroup.vn
Mua ngay
* Mục tiêu: Sau khi học xong chuyên đề này sẽ giúp cho học viên:
- Gia tăng khách hàng tiềm năng.
- Quản lý thông tin tập trung thấu hiểu khách hàng.
- Tăng tỷ lệ thắng.
- Tối ưu hoá quy trình, nâng cao hiệu suất.
- Số liệu phân tích giúp điều hành hiệu quả.
- Thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra giá trị mới.
* Thời lượng bài giảng:  07 clip (mỗi clip dài 7-10 phút)

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Chuyên đề 1: Thực trạng chuyển dịch Mô hình kinh doanh & bán hàng
1 bài học
Thực trạng chuyển dịch Mô hình kinh doanh & bán hàng

Buổi

02

Chuyên đề 2: Chiến lược chuyển đổi số trong lĩnh vực bán hàng
1 bài học
Chiến lược chuyển đổi số trong lĩnh vực bán hàng

Buổi

03

Chuyên đề 3: Quy trình chuyển đổi số trong lĩnh vực bán hàng
1 bài học
Quy trình chuyển đổi số trong lĩnh vực bán hàng

Buổi

04

Chuyên đề 4: Công cụ chuyển đổi số trong lĩnh vực bán hàng
1 bài học
Công cụ chuyển đổi số trong lĩnh vực bán hàng

Buổi

05

Chuyên đề 5: Đánh giá hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực bán hàng
1 bài học
Đánh giá hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực bán hàng

Buổi

06

Chuyên đề 6: Chuyển đổi số trong ngành bán lẻ - xu hướng và bài học kinh nghiệm
1 bài học
Chuyển đổi số trong ngành bán lẻ - xu hướng và bài học kinh nghiệm

Buổi

07

Chuyên đề 7: Bài tổng kết
1 bài học
Bài tổng kết