Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Chuyển đổi số trong Marketing

Chuyển đổi số trong Marketing

Tổng quan khóa học

Website: http://dvledu.vn; Hotline: 0888895757; Email: edu@dvlgroup.vn
Mua ngay
* Mục tiêu: Sau khi học xong chuyên đề này sẽ giúp cho học viên:
- Tăng chất lượng cho trải nghiệm người dùng.
- Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian.
- Tăng cường mối quan hệ với khách hàng mục tiêu.
- Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.
- Mở rộng phạm vi tiếp cận.
- Quản lý dữ liệu và thông tin khách hàng.
* Thời lượng bài giảng:  07 clip (mỗi clip dài 7-10 phút)

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Chuyên đề 1: Kỷ nguyên số hoá cho Marketing
1 bài học
Kỷ nguyên số hoá cho Marketing

Buổi

02

Chuyên đề 2: Các đời khái niệm trong Marketing: từ 1.0 đến 5.0
1 bài học
Các đời khái niệm trong Marketing: từ 1.0 đến 5.0

Buổi

03

Chuyên đề 3: Tổng quan về Digital Marketing
1 bài học
Tổng quan về Digital Marketing

Buổi

04

Chuyên đề 4: Khác biệt giữa Digital Marketing & Marketing truyền thống
1 bài học
Khác biệt giữa Digital Marketing & Marketing truyền thống

Buổi

05

Chuyên đề 5: Nền tảng của Digital Marketing
1 bài học
Nền tảng của Digital Marketing

Buổi

06

Chuyên đề 6: Chiến lược cho Digital Marketing
1 bài học
Chiến lược cho Digital Marketing

Buổi

07

Chuyên đề 7: Mô hình AISAS cho Digital Marketing
1 bài học
Mô hình AISAS cho Digital Marketing