Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Chuyển đổi số trong quản lý công việc

Chuyển đổi số trong quản lý công việc

Tổng quan khóa học

Website: http://dvledu.vn; Hotline: 0888895757; Email: edu@dvlgroup.vn
Mua ngay
* Mục tiêu: Sau khi học xong chuyên đề này sẽ giúp cho học viên:
- Giúp các Doanh nghiệp nâng cao kiến thức và kỹ năng về chuyển đổi số, hiểu được lợi ích ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành Doanh nghiệp.
- Thu thập dữ liệu, thiết lập chỉ số và đánh giá.
- Thay đổi nguồn nhân lực để thích nghi với bối cảnh mới.
* Thời lượng bài giảng:  07 clip (mỗi clip dài 7-10 phút)

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Chuyên đề 1: Các con số về ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp Việt Nam
1 bài học
Các con số về ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp Việt Nam

Buổi

02

Chuyên đề 2: Các giải pháp và công cụ để chuyển đổi số trong công việc sản xuất
1 bài học
Các giải pháp và công cụ để chuyển đổi số trong công việc sản xuất

Buổi

03

Chuyên đề 3: Các giải pháp và công cụ để chuyển đổi số trong công việc tiếp thị
1 bài học
Các giải pháp và công cụ để chuyển đổi số trong công việc tiếp thị

Buổi

04

Chuyên đề 4: Các giải pháp và công cụ để chuyển đổi số trong công việc bán hàng
1 bài học
Các giải pháp và công cụ để chuyển đổi số trong công việc bán hàng

Buổi

05

Chuyên đề 5: Các giải pháp và công cụ để chuyển đổi số trong công việc chăm sóc khách hàng
1 bài học
Các giải pháp và công cụ để chuyển đổi số trong công việc chăm sóc khách hàng

Buổi

06

Chuyên đề 6: Các giải pháp và công cụ để chuyển đổi số trong công việc hành chính văn phòng
1 bài học
Các giải pháp và công cụ để chuyển đổi số trong công việc hành chính văn phòng

Buổi

07

Chuyên đề 7: Top 3 công cụ chuyển đổi số đơn giản, hiệu quả cho toàn bộ Công ty SME
1 bài học
Top 3 công cụ chuyển đổi số đơn giản, hiệu quả cho toàn bộ Công ty SME