Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Chuyển đổi số trong quy trình vận hành Doanh nghiệp

Chuyển đổi số trong quy trình vận hành Doanh nghiệp

Tổng quan khóa học

Website: http://dvledu.vn; Hotline: 0888895757; Email: edu@dvlgroup.vn
Mua ngay
* Mục tiêu: Sau khi học xong chuyên đề này sẽ giúp cho học viên:
- Tái cấu trúc doanh nghiệp để đáp ứng với hình thức hoạt động của công nghệ mới được áp dụng.
- Chiến lược dài hạn của tổ chức sẽ thay đổi phù hợp với quá trình chuyển đổi.
- Tối ưu hóa quy trình vận hành giúp nâng cao hiệu suất, giảm thiểu khối lượng công việc.
- Đầu tư vào công nghệ để hỗ trợ quá trình phát triển của công ty.
* Thời lượng bài giảng:  07 clip (mỗi clip dài 7-10 phút)

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Chuyên đề 1: Quy trình, công cụ của nhà quản trị
1 bài học
Quy trình, công cụ của nhà quản trị

Buổi

02

Chuyên đề 2: Chuẩn hoá quy trình tương thích với các phần mềm quản lý
1 bài học
Chuẩn hoá quy trình tương thích với các phần mềm quản lý

Buổi

03

Chuyên đề 3: Thiết lập hệ thống thông tin theo quy trình
1 bài học
Thiết lập hệ thống thông tin theo quy trình

Buổi

04

Chuyên đề 4: Hệ thống “đẩy-kéo” khi áp dụng công nghệ số
1 bài học
Hệ thống “đẩy-kéo” khi áp dụng công nghệ số

Buổi

05

Chuyên đề 5: Quy trình tự động hoá sản xuất
1 bài học
Quy trình tự động hoá sản xuất

Buổi

06

Chuyên đề 6: Quy trình tự động hoá trong Marketing, bán hàng
1 bài học
Quy trình tự động hoá trong Marketing, bán hàng

Buổi

07

Chuyên đề 7: Quy trình tự động hoá quản trị tổng quát
1 bài học
Quy trình tự động hoá quản trị tổng quát