Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số

Đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số

Tổng quan khóa học

Đổi mới sáng tạo có tầm quan trọng rất lớn và là chủ đề nóng trong bất kỳ giai đoạn nào, ngành nghề nào và đặc biệt trong giai đoạn thế giới đang phát triển với tốc độ chóng mặt như hiện nay. Đổi mới sáng tạo được coi là tiền đề tạo ra năng lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Nó là mấu chốt để đạt được sự tăng trưởng dài hạn của tổ chức và doanh nghiệp trong bất kỳ giai đoạn nào.
Mua ngay
Muốn tồn tại và phát triển trong thời đại số, bất kỳ doanh nghiệp nào nếu biết nhanh chóng chuyển đổi số, áp dụng đổi mới sáng tạo, tự động hoá sẽ nắm bắt được xu thế phát triển của thị trường, đưa doanh nghiệp vượt qua đối thủ. Ngược lại, nếu chậm thay đổi sẽ sớm bị tụt hậu, đẩy ra khỏi cuộc chơi.
Đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số - vì thế là yêu cầu bắt buộc cho tất cả các doanh nghiệp và không ngoại trừ các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên hiện nay, không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn mơ hồ về khái niệm đổi mới sáng tạo và cách thức đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp mình. Trong chuyên đề: “Đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số” - Tiến sĩ Vũ Thị Minh Luận - Giảng viên Học viện Chính sách và phát triển sẽ giúp học viên làm rõ vấn đề này.
Trong 5 học phần, TS Vũ Thị Minh Luận sẽ khái quát cho người học về khái niệm đổi mới sáng tạo? tại sao phải đổi mới sáng tạo và các loại hình đổi mới sáng tạo là gì? Riêng đặc điểm và nội dung của đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số đối với doanh nghiệp sẽ được làm rõ trong học phần 2 và 3.
Theo các chuyên gia, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đang nghĩ rằng đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số là một cái gì đó rất to tát. Chính vì nghĩ như vậy nên họ tự xây cho mình 1 rào cản rằng: Doanh nghiệp của mình đang ở quy mô nhỏ, không nhất thiết phải thực hiện đổi mới sáng tạo. Đó là một suy nghĩ hết sức sai lầm.
Chính vì vậy, tại học phần thứ 4. TS Luận sẽ giúp các học viên hiểu các quy trình đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp và cách thức để làm thế nào cho hiệu quả nhất. Bài giảng sẽ đưa ra những tình huống thực tế để người học phân tích và rút ra bài học có thể ứng dụng cho doanh nghiệp của mình. Việc đổi mới sáng tạo đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng có tầm nhìn lớn. Ví dụ như các doanh nghiệp có thể bắt đầu từ việc số hoá tài liệu để hạn chế in ấn giấy tờ, tiết kiệm thời gian; hay số hoá quy trình giao việc, kiểm soát công việc…
Ngoài ra, doanh nghiệp cần thúc đẩy và tạo động lực và khuyến khích nhân viên liên tục có những sáng kiến, đổi mới trong quá trình làm việc. Chỉ có vận động, sáng tạo mới có phát triển… đối với doanh nghiệp điều này càng quan trọng hơn cả. TS Luận mong muốn, chuyên đề này sẽ giúp học viên hiểu được vai trò và cách thức tiến hành đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; các loại hình đổi mới sáng tạo quan trọng trong kỷ nguyên số; chuyên đề cũng giới thiệu tới học viên case study cụ thể về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp liên quan đến chuyển đổi số.
Với những nội dung như trên, chuyên đề phù hợp với đối tượng là: Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phó các phòng ban, bộ phận chuyên trách tại các Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra, các cán bộ phụ trách triển khai và những người quan tâm muốn nâng cao kiến thức kỹ năng quản trị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể tham gia.

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Học phần 1: Khái quát về Đổi mới sáng tạo
1 bài học
Khái quát về Đổi mới sáng tạo

Buổi

02

Học phần 2: Các hoạt động, lĩnh vực Đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số
1 bài học
Các hoạt động, lĩnh vực Đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số

Buổi

03

Học phần 3: Đổi mới sáng tạo cho Doanh nghiệp
2 bài học
Các loại hình đổi mới sáng tạo
Đổi mới sáng tạo mô hình kinh doanh

Buổi

04

Học phần 4: Qui trình đổi mới sáng tạo cho Doanh nghiệp
1 bài học
Quy trình đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp

Buổi

05

Học phần 5: Các Casestudy Đổi mới sáng tạo
2 bài học
Thông tin và thảo luận về các Case Stusy Đổi mới sáng tạo
Thông tin và thảo luận về các Case Stusy Đổi mới sáng tạo của Việt Nam