Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Các vấn đề về tối ưu hóa quy trình và cách thức giải quyết trong môi trường số

Các vấn đề về tối ưu hóa quy trình và cách thức giải quyết trong môi trường số

Tổng quan khóa học

Đối diện trước bất kỳ khủng hoảng và khó khăn nào, bước đầu tiên doanh nghiệp cần làm là phải “tối ưu hoá” toàn diện doanh nghiệp của mình. Mục đích cuối cùng là để giảm chi, tăng thu, cân đối dòng tiền để phục hồi sau khủng hoảng…
Mua ngay
Đây là một trong những chuyên đề trọng tâm trong chuỗi bài giảng thuộc Dự án đào tạo trực tuyến E-learning hỗ trợ từ xa cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (thuộc Cục phát triển Doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT) xây dựng.
Chuyên đề nhắm tới mục tiêu giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tối ưu hoá doanh nghiệp từ A - Z để thích nghi và tồn tại trong mọi hoàn cảnh. Đây cũng là những kiến thức quan trọng giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khủng hoảng thị trường bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19.
Để không phải rơi vào thảm cảnh phá sản, đóng cửa… các doanh nghiệp phải tìm được cách tối ưu hoá các nguồn lực từ nhân sự đến truyền thông, marketing bán hàng, từ quản trị vận hành các hạ tầng công nghệ đến cách thức giải quyết từng vấn đề… Tiến sĩ Lê Văn Sơn - Giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ chỉ ra cho các học viên thấy rằng ở bất kỳ khâu nào cũng có cách để tối ưu hóa nguồn lực ở khâu đấy. Càng tinh gọn, đơn giản bao nhiêu doanh nghiệp càng có cơ hội đứng vững và phát triển trong khủng hoảng bấy nhiêu.
Đặc biệt ở Module 5 của chuyên đề, Tiến sĩ Lê Văn Sơn sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa biết cách “bắt bệnh” cho doanh nghiệp mình xem thực trạng hoạt động của doanh nghiệp đang gặp phải những vấn đề gì. Tiếp đến là đưa vấn đề đó ra mổ xẻ và giải quyết từng vấn đề nhức nhối mà doanh nghiệp đang gặp phải.
Sau mỗi học phần, học viên sẽ được hệ thống lại kiến thức bằng các câu hỏi ôn tập và phần kiểm tra cuối khoá bằng một bài trắc nghiệm 20 câu. Tiến sĩ Lê Văn Sơn mong muốn, sau chuyên đề học viên sẽ hiểu được những kiến thức trọng tâm về các phương pháp truyền thống để tối ưu hoá quy trình trong môi trường số; biết cách tối ưu hoá dùng công cụ số tiến đến tự động hóa quy trình. Ngoài ra, chuyên đề sẽ giúp CEO các doanh nghiệp nhỏ và vừa biết cách quản lý các quy trình từ xa và chủ động đánh giá được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Học phần 1: Nhận thức về tối ưu hoá qui trình trong môi trường số
3 bài học
Môi trường số
Quy trình trong môi trường số
Nhận thức về tối ưu hóa truy trình trong môi trường số

Buổi

02

Học phần 2: Tối ưu hoá liên quan đến Nhân sự
1 bài học
Vai trò của con người trong tối ưu hóa kinh doanh trên môi trường số

Buổi

03

Học phần 3: Tối ưu hoá liên quan đến Truyền thông, marketing bán hàng
1 bài học
Tối ưu hoá liên quan đến Truyền thông, marketing bán hàng

Buổi

04

Học phần 4: Tối ưu hoá trong quản trị vận hành các hạ tầng công nghệ
1 bài học
Tối ưu hoá trong quản trị vận hành các hạ tầng công nghệ

Buổi

05

Học phần 5: Khảo sát hiện trạng và thực hiện tối ưu, cách thức giải quyết từng vấn đề của DN
1 bài học
Khảo sát hiện trạng và thực hiện tối ưu, cách thức giải quyết từng vấn đề của Doanh nghiệp