Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Các mức độ chuyển đổi số và công cụ đánh giá

Các mức độ chuyển đổi số và công cụ đánh giá

Tổng quan khóa học

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của doanh nghiệp. Mục đích cuối cùng là giúp doanh nghiệp thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh để cung cấp các giá trị mới cho khách hàng và tăng tốc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Mua ngay
Từ khi dịch bệnh Covid - 19 bùng phát, chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, mỗi tháng Việt Nam có khoảng 10.000 doanh nghiệp phải dừng hoạt động. Hầu hết trong số này là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc siêu nhỏ. Đây là bộ phận doanh nghiệp dễ bị tổn thương nhất trong nền kinh tế. Dịch bệnh, giãn cách xã hội và yêu cầu phải làm việc từ xa đã khiến bộ phận doanh nghiệp này bị tê liệt hoặc hoạt động kém hiệu quả vì chưa chuyển đổi số.
Chính vì vậy chuyển đổi số không chỉ là giải pháp then chốt giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng với hoàn cảnh mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp bứt phá và tồn tại. Tuy nhiên, câu hỏi mà rất nhiều CEO doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp phải là làm thế nào để biết doanh nghiệp của mình đang ở đâu trên lộ trình chuyển đổi số? Họ phải làm thế nào để bắt đầu và phải dùng công cụ đánh giá phù hợp cho quy mô doanh nghiệp mình?
Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Tiến sĩ Lê Văn Sơn - Giảng viên Học viện phụ nữ Việt Nam giải đáp trong chuyên đề: “Các mức độ chuyển đổi số và công cụ đánh giá”. Chuyên đề được thiết kế với 5 Module mức độ từ đơn giản đến chuyên sâu.
Học viên tham gia chuyên đề này sẽ hiểu tổng quan về các mức độ chuyển đổi số và công cụ đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Sau khi hiểu được các kiến thức đơn giản này, Tiến sĩ Lê Văn Sơn sẽ giúp học viên xây dựng các tiêu chí đánh giá về chuyển đổi số; cách thu thập thông tin đánh giá và xây dựng dữ liệu đánh giá.
Đối với các mô hình doanh nghiệp khác nhau như: doanh nghiệp có 1 văn phòng, nhiều văn phòng, nhiều chị nhanh hay nhiều công ty thành viên… sẽ có cách xây dựng tiêu chí đánh giá và xây dựng dữ liệu đánh giá chuyển đổi số khác nhau.
Tại học phần 4 của chuyên đề, học viên sẽ được tìm hiểu các hệ thống công nghệ hỗ trợ việc triển khai đánh giá các mức độ chuyển đổi số; tìm hiểu cách thức sử dụng các công cụ đó như thế nào và nó sẽ mang lại giá trị gì cho doanh nghiệp? Tiến sĩ Lê Văn Sơn cũng sẽ “cầm tay chỉ việc” giúp người học thực hành áp dụng công cụ đánh giá mức độ chuyển đổi số thông qua các tình huống cụ thể của doanh nghiệp mình.
Sau khi chuyên đề kết thúc, học viên sẽ hiểu được khái quát mức độ sẵn sàng, vị trí của doanh nghiệp mình trong quá trình chuyển đổi số thông qua Bộ công cụ đánh giá và phương pháp luận mà giảng viên mang đến. Bên cạnh đó, thông qua những ví dụ cụ thể, học viên sẽ hiểu được việc chuyển đổi số sẽ được thực hiện như thế nào, đem lại hiệu quả ra sao đối với một số doanh nghiệp ở một số lĩnh vực nhất định

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Học phần 1: Nhân thức về các mức độ chuyển đổi số và các Công cụ đánh giá
4 bài học
Nhận thức về Kinh tế số
Nhận thức về chuyển đổi số...
Nhận thức về số hóa doanh nghiệp
Nhận thức về các mức độ chuyển đổi số và công cụ đánh giá

Buổi

02

Học phần 2: Xây dựng các tiêu chí đánh giá
1 bài học
Trở thành Doanh nghiệp số và xây dựng các tiêu chí đánh giá

Buổi

03

Học phần 3: Các hệ thống công nghệ hỗ trợ triển khai đánh giá mức độ Chuyển đổi số
1 bài học
Các nhân tố hướng đến chuyển đổi số và các hệ thống công nghệ hỗ trợ triển khai đánh giá mức độ Chuyển đổi số

Buổi

04

Học phần 4: Thực hành áp dụng công cụ đánh giá mức độ chuyển đổi số
1 bài học
Thực hành áp dụng công cụ đánh giá mức độ chuyển đổi số