Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Marketing hướng đến khách hàng số

Marketing hướng đến khách hàng số

Tổng quan khóa học

Marketing số là gì? Tại sao doanh nghiệp phải tập trung đầu tư vào nó? Làm thế nào để có chiến lược Marketing số hiệu quả? Tất cả các câu hỏi sẽ được Thạc sĩ Phạm Hoàng Cường làm rõ trong chuyên đề “Marketing hướng đến khách hàng số”.
Mua ngay
Đây là một chuyên đề vô cùng quan trọng và cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp nói chung trong kỷ nguyên số. Nó đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng.
Một thực tế cho thấy, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và các nền tảng số đã đặt ra một yêu cầu sống còn cho các doanh nghiệp là phải ngay lập tức chuyển đổi số để thích nghi. Việc chuyển đổi số không chỉ ở nội bộ doanh nghiệp, cách thức vận hành mà còn ở ngay các chiến lược Marketing tìm kiếm khách hàng. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa việc Marketing hướng đến khách hàng số sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Những khó khăn phải kể đến là: lực lượng mỏng, công nghệ kém, chưa được đào tạo kỹ năng Marketing trên nền tảng số… Tại học phần “Marketing hướng đến khách hàng số”, Thạc sĩ Phạm Hoàng Cường - Học viện chính sách và phát triển sẽ giúp các học viên tìm ra cách để giải quyết những khó khăn này.
Có 2 mục tiêu chính mà chuyên đề hướng tới đó là: Giúp học viên hiểu về hành vi của khách hàng trong môi trường số và biết cách tạo kênh tương tác với đối tượng khách hàng. Các mục tiêu này sẽ được giải quyết trong 6 Module được thiết kế bằng các clip ngắn với thời lượng 7 - 10 phút/ clip.
Thạc sĩ Phạm Hoàng Cường sẽ làm rõ các vấn đề từ cơ bản đến phức tạp trong chuyên đề: Đầu tiên là giúp người học hình dung Marketing số là gì? Tại sao phải dùng nó, xu hướng phát triển của nó ra sao và vì sao chuyển đối tiếp thị số lại là yếu tố sống còn của doanh nghiệp.
Sau khi nhận thức được điều này, chuyên đề sẽ giúp người học khái quát và hình dung được môi trường doanh nghiệp Marketing thời đại số sẽ hoạt động như thế nào? Nó không chỉ là Marketing số cho sản phẩm, mà còn là định hướng cho sản xuất, bán hàng, chăm sóc khách hàng… tức là phải ở tất cả các khâu định hướng cho sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp.
Tiếp đó, học phần 3 sẽ giúp người học tiếp cận cách thức để thu thập thông tin và dự báo nhu cầu của khách hàng. Mô hình được giới thiệu từ A - Z gồm: Thiết kế bảng hỏi => Tiến hành thu thập thông tin => Xử lý dữ liệu => Xác định được nhu cầu khách hàng => Kiểm chứng nhu cầu khách hàng bằng việc cho trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ mẫu.
Thạc sĩ Phạm Hoàng Cường cũng sẽ đưa ra giải pháp giúp người học phân tích được hành vi khách hàng số. Hiểu được điều này giúp người làm Marketing nhắm trúng đối tượng và đưa ra chiến lược bán hàng tốt nhất cho doanh nghiệp. Ngoài ra, chuyên đề cũng đi sâu vào việc phân tích và đưa ra các chiến lược tiếp cận cạnh tranh và chiến lược Marketing lấy khách hàng là trung tâm. Đây chính là mấu chốt để các doanh nghiệp định hình, tìm kiếm và biết cách duy trì, chăm sóc tệp khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp mình.

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Học phần 1: Tổng quan Marketing trong kỷ nguyên số
1 bài học
Digital Marketing

Buổi

02

Học phần 2: Môi trường marketing thời đại số
1 bài học
Môi trường marketing thời đại số

Buổi

03

Học phần 3: Thu thập thông tin và dự báo nhu cầu
1 bài học
Sử dụng digital marketing thu thập thông tin dự báo

Buổi

04

Học phần 4: Hành vi khách hàng số
2 bài học
Hành vi khách hàng thay đổi trong kỉ nguyên số 4.0
Hành vi khách hàng thay đổi trong kỉ nguyên số 4.0 (tt)

Buổi

05

Học phần 5: Chiến lược STP tiếp cận cạnh tranh
1 bài học
Chiến lược STP tiếp cận cạnh tranh

Buổi

06

Học phần 6: Chiến lược marketing lấy khách hàng làm trọng tâm
1 bài học
Lấy khách hàng làm trung tâm