Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Đánh giá và ra quyết định hiệu quả với tư duy phản biện

Đánh giá và ra quyết định hiệu quả với tư duy phản biện

Tổng quan khóa học

Giải quyết vấn đề và tư duy phản biện là 2 kỹ năng vô cùng cần thiết để doanh nghiệp có thể phát triển trong tương lai gần. Vậy làm tư duy phản biện có ảnh hưởng như thế nào đến việc ra quyết định hiệu quả? Vì sao lãnh đạo của các doanh nghiệp không thể bỏ qua kỹ năng này?
Mua ngay
Vấn đề mấu chốt trong việc vận hành và phát triển doanh nghiệp đôi khi không phải là chiến lược kinh doanh, cách thức vượt qua khủng hoảng… mà nó nằm ở quyết định của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp. Đưa ra quyết định đúng, nhanh, hiệu quả ở những thời khắc quyết định có thể là mấu chốt sự thành - bại của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải CEO nào cũng có được kỹ năng đánh giá và ra quyết định hiệu quả trong quá trình điều hành của mình.
Đó chính là những “nút thắt” sẽ được Tiến sĩ Hoàng Cửu Long - Giảng viên Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh giúp học viên “tháo gỡ” trong chuyên đề: “Đánh giá và ra quyết định hiệu quả với tư duy phản biện”.
Đúng với tính chất là một chuyên đề về trang bị kỹ năng mềm, các học phần trong chuyên đề sẽ trang bị cho người học những kiến thức về: tư duy phản biện, đặc điểm và lợi ích của tư duy phản biện. Học viên cũng sẽ hiểu và phân biệt được thế nào là “tranh luận - lập luận”; “ngụy biện - phản biện”. Những kiến thức này, nhìn có vẻ là hàn lâm nhưng thực tế nó chính là công cụ để giúp người học đặc biệt là những người đang giữ những chức vụ quan trọng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể áp dụng vào thực tế, rèn luyện được kỹ năng tư duy nhanh, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh. Mục tiêu cuối cùng là có thể đảm đương được công việc của mình hiệu quả nhất.
Điểm nhấn trong chuyên đề này học phần TS Hoàng Cửu Long sẽ đưa ra cách thức giúp học viên tìm ra được các vấn đề trong môi trường công việc và quy trình 6 bước giải quyết những vấn đề ấy. Học viên cũng sẽ hiểu được những sai lầm thường mắc phải khi giải quyết một vấn đề là gì? Nhận ra sai lầm và điều chỉnh những quyết định để có được hướng đi tốt nhất trong điều hành doanh nghiệp.
Mục tiêu cuối cùng được đặt ra sau khi học xong chuyên đề này, học viên sẽ: Biết cách sử dụng các mô hình và tránh được các “bẫy” khi giải quyết các vấn đề; Hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định; Biết đánh giá một cách có hệ thống các mục tiêu ra quyết định; nâng cao hiệu quả trong việc ra quyết định và cuối cùng là biết cách áp dụng các khái niệm để phát triển tư duy phản biện cá nhấn và tăng hiệu quả điều hành doanh nghiệp.
Chuyên đề này rất cần thiết đối với những học viên hiện đang là giám đốc, phó giám đốc, trưởng phó các phòng ban, bộ phận chuyên trách tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra, các cán bộ phụ trách triển khai và những người muốn quan tâm tìm hiểu để nâng cao kiến thức, kỹ năng về quản trị cũng có thể tham gia học.

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Học phần 1: Tư duy phản biện - Công cụ để đảm đương công việc và cuộc sống
2 bài học
Dẫn nhập
Phản biện & Ngụy biện

Buổi

02

Học phần 2: Rèn luyện kỹ năng tư duy nhanh
1 bài học
Rèn luyện tư duy phản biện

Buổi

03

Học phần 3: Vấn đề trong môi trường công việc
4 bài học
Vấn đề trong môi trường công việc
Các biện pháp cho 3 loại vấn đề
Giải quyết vấn đề và ra quyết định
Trải nghiệm trong giải quyết vấn đề và ra quyết định