Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp trong đại dịch covid-19

Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp trong đại dịch covid-19

Tổng quan khóa học

Trong đại dịch Covid – 19, con người không chỉ cần “bình tĩnh sống” mà các nền kinh tế, các doanh nghiệp cũng cần phải “bình tĩnh… kinh doanh” để duy trì và phát triển. Câu hỏi đặt ra là: Doanh nghiệp làm thế nào để… bình tĩnh?
Mua ngay
Đại dịch Covid - 19 đã, đang và sẽ tạo ra thách thức lớn đối với các doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để vượt qua, phục hồi và phát triển, doanh nghiệp cần có một chiến lược kinh doanh bài bản và kế hoạch kinh doanh cụ thể thích ứng với điều kiện khắc nghiệt hiện tại. Đây cũng là vấn đề được đặt ra và giải quyết trong chuyên đề: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp trong đại dịch Covid - 19 do Tiến sĩ Đào Thị Hương - Giảng viên Trường Đại học Thuỷ lợi giảng dạy
Qua 7 clip mỗi clip dài từ 7 - 10 phút và được chia nhỏ thành các học phần khác nhau, học viên sẽ được trải nghiệm và đúc rút được rất nhiều bài học. Cụ thể, TS. Đào Thị Hương sẽ phân tích và làm rõ tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch cho doanh nghiệp trong đại dịch; giúp các CEO và các cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp nắm rõ được các nguyên tắc xây dựng, trình tự các bước xây dựng kế hoạch kinh doanh trong đại dịch. Ngoài ra, các phân tích còn chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm của những phương pháp dự báo thị trường, giúp doanh nghiệp hiểu về các loại dữ liệu và sử dụng chúng một cách tối ưu nhất.
TS Đào Thị Hương cho biết, chuyên đề được thiết kế từ dễ đến khó, từ khái quát đến cụ thể. Nội dung đi vào những vấn đề trọng tâm nhất mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần có để áp dụng vào thực tiễn doanh nghiệp mình. 8 MODULE được thiết kế sẽ giúp người học đi từ A - Z các vấn đề: nội dung và quá trình lập kế hoạch kinh doanh; phân tích ngành và phân tích thị trường kinh doanh. Sau đó là đi vào từng kế hoạch cụ thể gồm: Kế hoạch marketing như thế nào? kế hoạch sản xuất ra sao? Kế hoạch hoạt động và thiết kế sản phẩm; kế hoạch tài chính cần những gì?
Tiếp đến, người học sẽ được phân tích những rủi ro trong kế hoạch kinh doanh và các công cụ lập kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid -19. TS Đào Thị Hương sẽ giúp các học viên hiểu rõ sự khác biệt và cần thiết của việc lập kế hoạch kinh doanh sát với thực tiễn bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 sẽ có lợi cho doanh nghiệp như thế nào để vượt qua tác động ngoại cảnh.
Với những nội dung như phân tích trên, học phần này thích hợp cho các học viên đang giữ các chức vụ là giám đốc, phó giám đốc trưởng phó các phòng ban, bộ phận chuyên trách tại các Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra, các cán bộ phụ trách triển hay hay những nhân viên quan tâm và muốn tìm hiểu nhằm nâng cao kỹ năng quản trị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đều có thể tham gia khoá học này.

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Học phần 1: Giới thiệu khái quát quá trình lập KHKD và phân tích ngành - phân tích thị trường
1 bài học
Nội dung và quá trình lập kế hoạch kinh doanh, phân tích ngành - phân tích thị trường

Buổi

02

Học phần 2: Lập kế hoạch Marketing cho doanh nghiệp
1 bài học
Lập kế hoạch Marketing

Buổi

03

Học phần 3: Lập kế hoạch sản xuất cho doanh nghiệp
1 bài học
Lập kế hoạch sản xuất

Buổi

04

Học phần 4: Lập kế hoạch nhân sự cho doanh nghiệp
1 bài học
Lập kế hoạch nhân sự cho doanh nghiệp

Buổi

05

Học phần 5: Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp
1 bài học
Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

Buổi

06

Học phần 6: Phân tích rủi ro trong kế hoạch kinh doanh
1 bài học
Phân tích rủi ro trong kế hoạch kinh doanh

Buổi

07

Học phần 7: Các công cụ lập kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh covid-19
1 bài học
Các công cụ lập kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh covid-19