Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Quản trị nhân sự và phát triển nhân lực trong kỷ nguyên số

Quản trị nhân sự và phát triển nhân lực trong kỷ nguyên số

Tổng quan khóa học

Quản trị nhân sự và phát triển nhân lực trong kỷ nguyên số không chỉ là thách thức đối với đội ngũ lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn mà nó còn là bài toán “nhức nhối” ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Mua ngay
Chưa khi nào, bài toán về nhân sự và phát triển nhân lực đối với doanh nghiệp lại “nóng” như giai đoạn hiện nay. Sự phát triển như vũ bão của công nghệ đã khiến các doanh nghiệp phải lập tức thích nghi và hoàn thiện bộ máy nhân sự để thích nghi với kỷ nguyên số. Vấn đề đặt ra là: Làm thế nào để có được nguồn nhân lực đáp ứng các nhu cầu này? Quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số như thế nào? Cần những công cụ nào để đánh giá nguồn nhân lực một cách chuyên nghiệp, thuận tiện nhất?...
Tất cả những câu hỏi này sẽ được Thạc sĩ Nguyễn Thành Đồng - Phó giám đốc Trung tâm Hợp tác, Đầu tư và Hỗ trợ DNNVV VN, Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Công thương Việt Nam “giải quyết” trong chuyên đề: “Quản trị nhân sự và phát triển nhân lực trong kỷ nguyên số”.
Tại chuyên đề này, Thạc sĩ Nguyễn Thành Đồng sẽ giúp người học hiểu rõ về mô hình quản trị và xu hướng phát triển nhân sự 4.0 trong kỷ nguyên số. Qua chuyên đề này, người học sẽ được tìm hiểu về cách thức tuyển dụng và quản lý nhân sự hiện đại hoàn toàn khác với cách thức truyền thống, lỗi thời mà doanh nghiệp vẫn sử dụng nhiều năm qua như: phỏng vấn trực tuyến, sử dụng AI, mạng xã hội để tuyển dụng; đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên bằng công nghệ AI; quản trị nhân sự từ xa như thế nào; thiết lập văn phòng nhân sự điện tử, số hoá quy trình nhân sự ra sao…
Ngoài ra, Thạc sĩ Nguyễn Thành Đồng sẽ chỉ ra những thách thức mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ gặp phải trong việc quản lý nhân sự giai đoạn 4.0 để từ đó đưa ra cách giải quyết các vấn đề này. Điều dễ nhận thấy rằng, sự phát triển của khoa học công nghệ đã khiến bộ máy hiện tại của nhiều doanh nghiệp trở thành lạc hậu. Nhân sự chưa được đào tạo để chế ngự và làm chủ công nghệ mới, trong khi đó, những nhân sự có năng lực lại dễ nhảy việc, còn nhân có cá tính thì lại khó quản lý… Những thách thức doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp phải nhiều hơn do quy mô kinh doanh không lớn và khả năng tài chính để giữ chân và đào tạo nhân lực không nhiều.
Phân cuối cùng của chuyên đề sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trả lời câu hỏi: Cần phải chuẩn bị gì trước những biến đổi nhân sự trong tương lai. Trọng tâm của học phần sẽ đi vào việc giúp doanh nghiệp: Xây dựng văn hoá, tạo môi trường làm việc hấp dẫn; hoạch định tài nguyên cho nhân sự; xây dựng đội ngũ kế cận phù hợp; đẩy mạnh truyền thông nội bộ và bên ngoài và nhanh chóng thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp để thích ứng…. Tất cả các phần nội dung chuyên sẽ được giải quyết trong 7 clip, mỗi clip khoảng 7 - 10 phút vô cùng xúc tích, cô đọng.

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Học phần 1: Mô hình quản trị nhân sự 4.0 trong kỷ nguyên số
2 bài học
Mô hình quản trị nhân sự 4.0 trong kỷ nguyên số
Mô hình quản trị nhân sự 4.0 trong kỷ nguyên số (tt)

Buổi

02

Học phần 2: Xu hướng quản trị nhân sự và phát triển nhân lực trong kỷ nguyên số 4.0
2 bài học
Xu hướng quản trị nhân sự và phát triển nhân lực trong kỷ nguyên số 4.0
Xu hướng quản trị nhân sự và phát triển nhân lực trong kỷ nguyên số 4.0 (tt)

Buổi

03

Học phần 3: Những thách thức quản trị nhân sự trong kỷ nguyên số
1 bài học
Những thách thức quản trị nhân sự trong kỷ nguyên số

Buổi

04

Học phần 4: Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì trước sự “biến đổi” tương lai ngành nhân sự?
2 bài học
Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì trước sự “biến đổi” tương lai ngành nhân sự
Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì trước sự “biến đổi” tương lai ngành nhân sự (tt)