Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Marketing

Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Marketing

Tổng quan khóa học

Cùng với sự phát triển của công nghệ, sân chơi marketing giữa các doanh nghiệp đang có sự thay đổi mạnh mẽ với “cái chết” của các hình thức marketing truyền thống. Đã tới lúc các doanh nghiệp phải lựa chọn giữa việc tiến hành cuộc cách mạng số hoá các hoạt động marketing hoặc là đi vào quá khứ.
Mua ngay

Mô tả

Nắm bắt được nhu cầu đó của các doanh nghiệp và mong muốn giúp trang bị kiến thức tổng quan, làm điều kiện tiền đề vững chắc cho các doanh nghiệp sẵn sang thay đổi, khoá học “Ứng dụng công nghệ số” sẽ mang lại những kiến thức và kỹ năng hữu ích cho quá trình số hóa các hoạt động marketing tại doanh nghiệp.

Khóa học bao gồm các nội dung chính sau:

 • Nội dung 1: Digitalized marketing là gì?
 • Nội dung 2: Sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng
 • Nội dung 3: Mô hình 4P & 4C
 • Nội dung 4: Mô hình kênh trên không gian số
 • Nội dung 5: Mô hình "Điểm giao tiếp chéo"
 • Nội dung 6: Mô hình "Cơ hội gắn kết"
 • Nội dung 7: Mô hình triển khai chiến dịch marketing & công cụ đo lường

Mục tiêu đào tạo

Khoá học được thiết kế dành riêng cho đối tượng là các cấp quản lý, nhằm:

 • Trang bị kiến thức nền tảng và tổng diện về việc số hoá các hoạt động Marketing
 • Cách thức vận hành cũng như cách thức lập chiến lược một cách hiệu quả. 
 • Đặc biệt, phương pháp huấn luyện (coaching) với những chia sẻ thực tế từ huấn luyện viên giúp học viên dễ dàng nắm bắt nội dung khóa học.

Đối tượng đào tạo?

Đối tượng khóa học này muốn hướng đến là:

 • Nhân sự của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Cá nhân có mong muốn khởi nghiệp

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Digitalized Marketing và sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng
2 bài học
Digitalized Marketing là gì?
Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của khách hàng

Buổi

02

Các mô hình trong Marketing số
5 bài học
4P và 4C
Mô hình kênh trên không gian số
Mô hình "Điểm giao tiếp chéo"
Mô hình "Cơ hội gắn kết"
Mô hình triển khai chiến dịch marketing số & Đo lường