Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Chuyên gia bán hàng hiệu quả

Chuyên gia bán hàng hiệu quả

Tổng quan khóa học

Bán hàng luôn là một trong những ngành nghề luôn thu hút nhiều nhân lực trên thị trường. Bên cạnh đó, bán hàng luôn là một trong những nguồn thu chính của các doanh nghiệp. Thành bại của một doanh nghiệp, phần đa sẽ phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ bán hàng.
Mua ngay

Mô tả

Nhằm mang đến những kiến thức và kỹ năng hữu ích cho những người làm bán hàng, hoặc đang có ý định bước vào hành trình chinh phục khách hàng thông qua vị trí Sales, khóa học “Chuyên gia bán hàng” sẽ là một lựa chọn hữu ích và không thể bỏ qua.

Khóa học này cung cấp cho học viên các kiến thức liên quan đến:

 • Các định kiến của nghề Sales và cách vượt qua các định kiến đó
 • Các bước giao tiếp cơ bản với khách hàng
 • Các cách khai thác và đào sâu thông tin từ khách hàng
 • Các biểu hiện ngôn ngữ cơ thể và tâm lý học hành vi trong nghề Sales

Mục tiêu đào tạo

Sau khóa học này, học viên có thể:

 • Vượt qua được các định kiến của nghề Sales
 • Mô tả được 3 bước giao tiếp cơ bản với khách hàng
 • Mô tả được 7 cách khai thác và đào sâu thông tin
 • Nhìn thấy và nắm bắt một vài ngôn ngữ cơ thể của khách hàng
 • Mô tả được 3 quy chuẩn khi giao tiếp với khách hàng

Đối tượng đào tạo?

Đối tượng khóa học này muốn hướng đến là:

 • Nhân sự của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Cá nhân có mong muốn khởi nghiệp

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Những định kiến về nghề bán hàng
1 bài học
Những định kiến về nghề bán hàng

Buổi

02

Quy trình giao tiếp cơ bản của nghề Sales
1 bài học
Quy trình giao tiếp cơ bản của nghề Sales

Buổi

03

Các bước khai thác và đào sâu thông tin từ khách hàng
2 bài học
Cách giao tiếp và khai thác thông tin từ khách hàng (Phần 1)
Cách giao tiếp và khai thác thông tin từ khách hàng (Phần 2)

Buổi

04

Ngôn ngữ cơ thể, tâm lý học trong nghề Sales
3 bài học
Ngôn ngữ cơ thể & giới thiệu về tâm lý học hành vi
Khoảng cách tiếp xúc
Hướng tiếp xúc & Độ mở