Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Marketing cho ngành hàng B2B

Marketing cho ngành hàng B2B

Tổng quan khóa học

Tất cả các doanh nghiệp đều có nhu cầu mua sắm sản phẩm, dịch vụ để phục vụ các mục tiêu như hỗ trợ sản xuất sản phẩm khác, sử dụng trong các hoạt động hàng ngày hoặc kinh doanh lại. Tuy nhiên, trong khi marketing ở các doanh nghiệp B2C luôn được xem trọng, marketing ở các ngành hàng B2B thông thường lại không có được sự đầu tư đúng đắn.
Mua ngay

Mô tả

'Thị trường doanh nghiệp đóng góp một vai trò vô cùng to lớn trong việc phát triển kinh tế. Các loại hình doanh nghiệp, tổ chức đều có nhu cầu mua sản phẩm sử dụng cho mục tiêu của doanh nghiệp, kinh doanh bán lại đối với doanh nghiệp thương mại, và để sản xuất sản phẩm của mình. Việc hiểu các nguyên tắc marketing cho đối tượng khách hàng của mình là một trong những ưu tiên mà mỗi doanh nghiệp nên đầu tư để có một đội ngũ năng suất cao bao gồm cả marketing lẫn sales.
Khóa học tiếp thị doanh nghiệp (B2B) sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng và các cách tiếp thị doanh nghiệp mới nhất và thực tiễn nhất thông qua các nội dung sau đây:

 • Hiểu về thị trường B2B
 • Qui trình & tâm lý mua hàng B2B
 • Phân tích marketing B2B
 • Chiến lược marketing B2B
 • Công cụ thực thi

Mục tiêu đào tạo

Sau khóa học này, học viên có thể:

 • Biết và hiểu về bản chất thị trường B2B
 • Nắm bắt quy trình mua hàng trong thị trường B2B
 • Hiểu, phân tích và lựa chọn chiến lược phù hợp cho Marketing B2B
 • Biết cách lên những chiến thuật, kế hoạch hoạt động Marketing B2B hiệu quả.

Đối tượng đào tạo?

Đối tượng khóa học này muốn hướng đến là:

 • Nhân sự của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Cá nhân có mong muốn khởi nghiệp

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Tổng quan
1 bài học
Tổng quan

Buổi

02

Hiểu về thị trường B2B
2 bài học
Định nghĩa - thành phần thị trường B2B
Bản chất, đặc điểm, xu hướng và thách thức

Buổi

03

Quy trình và tâm lý mua hàng của Doanh nghiệp
2 bài học
Qui trình mua hàng - Trung tâm mua sắm và ảnh hưởng
Các loại nhu cầu và loại hình mua hàng doanh nghiệp

Buổi

04

Kỹ thuật phân tích
1 bài học
Kỹ thuật phân tích

Buổi

05

Chiến lược Marketing B2B
1 bài học
Chiến lược STP và 6P - Mô hình kinh doanh B2B

Buổi

06

Thực thi và công cụ
2 bài học
Bản chào hàng và kênh bán hàng
Hoạt động truyền thông và qui trình quảng cáo

Buổi

07

Kiểm soát và đánh giá
1 bài học
Ngân sách và kế hoạch hành động