Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Kỹ năng đàm phán

Kỹ năng đàm phán

Tổng quan khóa học

Việc đàm phán có thể bắt gặp trên “muôn nẻo đường đời”, từ trong quân sự, chính trị, kinh doanh đến cả trong cuộc sống đời thường…Vậy đâu là những kỹ năng đàm phán cần thiết để có thể giành được thắng lợi trên bàn đàm phán?
Mua ngay

Mục tiêu đào tạo

Khóa học này bao gồm các học phần:

 • Nội dung 1: Giới thiệu chung về đàm phán
 • Nội dung 2: Quan điểm và phương pháp đàm phán
 • Nội dung 3: Chuẩn bị cho đàm phán, thương lượng
 • Nội dung 4: Tiến hành đàm phán
 • Nội dung 5: Kết thúc đàm phán
 • Nội dung 6: Một số lưu ý để đàm phán hiệu quả

Kết quả học tập

Sau khóa học này, học viên có thể:

 • Nhận thức tầm quan trọng của thương lượng và đàm phán trong cuộc sống và kinh doanh;
 • Hiểu được các hình thức, phong cách đàm phán để có chiến lược áp dụng trong từng trường hợp
 • Vận dụng được các kỹ năng, phương pháp đàm phán vào thực tế;
 • Áp dụng hiệu quả các quy trình thương lượng, đàm phán thiết yếu;
 • Vượt qua được những rào cản và khai thác tối ưu những yếu tố ảnh hưởng trong thương lượng và đàm phán;

Đối tượng đào tạo?

Các chủ doanh nghiệp, hoặc bất kì ai có mong muốn phát triển kỹ năng giao tiếp, đàm phán trong kinh doanh của bản thân.

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Giới thiệu khóa học
1 bài học
Tổng quan về đàm phán

Buổi

02

Giới thiệu chung về đàm phán
2 bài học
Khái niệm đàm phán
Đặc điểm của một cuộc đàm phán thành công

Buổi

03

Quan điểm và phương pháp đàm phán
1 bài học
Phong cách và quan điểm đàm phán

Buổi

04

Chuẩn bị cho đàm phán, thương lượng
4 bài học
Chuẩn bị đàm phán (Phần 1)
Chuẩn bị đàm phán (Phần 2)
Chuẩn bị đàm phán (Phần 3)
Chuẩn bị đàm phán (Phần 4)

Buổi

05

Tiến hành đàm phán
7 bài học
Tiến hành đàm phán (Phần 1)
Tiến hành đàm phán - Phần 2
Chiến lược giá thấp nhất
Chiến lược thách thức
Chiến lược trì hoãn
Chiến lược lấy trung bình
Các chiến lược khác

Buổi

06

Kết thúc đàm phán
1 bài học
Kết thúc đàm phán

Buổi

07

Một số lưu ý khi đàm phán
1 bài học
Một số lưu ý khi đàm phán