Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Kiến thức căn bản về Khởi sự doanh nghiệp

Kiến thức căn bản về Khởi sự doanh nghiệp

Tổng quan khóa học

Để khởi nghiệp thành công, bên cạnh những kiến thức chuyên môn, các cá nhân có nhu cầu khởi nghiệp cần phải có những kiến thức cơ bản về Khởi sự doanh nghiệp.
Mua ngay

Mô tả

Khóa học “Kiến thức căn bản về Khởi sự doanh nghiệp” trang bị các kiến thức về khởi nghiệp kinh doanh, hình thành năng lực khởi sự, phát triển và quản trị có hiệu quả các dự án kinh doanh cho các cá nhân có tinh thần khởi nghiệp, các start up muốn học hỏi, muốn tự mình quản lý, điều hành doanh nghiệp của mình.

Khóa học bao gồm các nội dung sau:

  • Tìm kiếm ý tưởng
  • Khởi sự doanh nghiệp của bạn
  • Xây dựng đội ngũ”
  • Hoạt động tiếp thị
  • Mở rộng quy mô hoạt động
  • Tài trợ tăng trưởng

Mục tiêu đào tạo

Khóa học “Kiến thức căn bản về Khởi sự doanh nghiệp” hỗ trợ học viên củng cố các kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, từ bước tìm kiếm ý tưởng đến tổ chức và mở rộng quy mô hoạt động trong buổi đầu khởi nghiệp.

Khóa học giúp học viên có cái nhìn toàn cảnh về toàn bộ cách thức, quy trình tổ chức, hoạt động.. của doanh nghiệp mình, từ đó nhận thấy được đâu là cơ hội và đâu là những vấn đề cần củng cố của doanh nghiệp mình.

Đối tượng đào tạo?

Đối tượng khóa học này muốn hướng đến là:

  • Nhân sự của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Cá nhân có mong muốn khởi nghiệp

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Giới thiệu về khóa học
1 bài học
Giới thiệu về khóa học

Buổi

02

Tìm kiếm ý tưởng và Khởi sự doanh nghiệp
3 bài học
Như thế nào là một ý tưởng kinh doanh phù hợp
Làm sao để đánh giá mức độ phù hợp của ý tưởng đó với bản thân
Xây dựng bản kế hoạch kinh doanh

Buổi

03

Xây dựng đội ngũ và hoạt động tiếp thị
5 bài học
Lựa chọn người đồng sáng lập doanh nghiệp
Xây dựng đội ngũ nhân viên cho doanh nghiệp khởi nghiệp
Tạo câu chuyện về doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc xây dựng website cho doanh nghiệp
Cách thức tiếp thị cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Buổi

04

Mở rộng quy mô hoạt động và tài trợ cho tăng trưởng
5 bài học
Thương lượng tốt nhằm dành lợi thế trên thương trường
Quản lý tài chính hiệu quả khi mở rộng kinh doanh
Quản lý bản thân để khởi sự bền vững
Hiểu về vốn tài chính doanh nghiệp
Huy động vốn bằng hình thức cổ phần hóa vốn đầu tư