Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Quản trị tài chính trong Khởi sự doanh nghiệp

Quản trị tài chính trong Khởi sự doanh nghiệp

Tổng quan khóa học

Tự gây dựng một sự nghiệp kinh doanh không phải là một việc dễ dàng. Mặc dù bạn có toàn quyền trong tay nhưng bạn cũng sẽ vấp phải rất nhiều những khó khăn thử thách đòi hỏi nhiều kỹ năng, sự nhạy bén và tính chuyên nghiệp. Đặc biệt, một trong những kỹ năng không thể thiếu là quản trị tài chính cho chính doanh nghiệp của bạn.
Mua ngay

Mô tả

Trong doanh nghiệp, làm thế nào để ra các quyết định về các loại tài sản của doanh nghiệp, tài trợ các loại tài sản đó như thế nào, sẽ quản lý các nguồn tài sản của nó ra sao? Cách nào để thực hiện những công việc trên một cách tối ưu? Có lẽ bạn cũng đã biết, khi thực hiện tối ưu những vấn đề trên thì giá trị doanh nghiệp có thể đạt lớn nhất, khi đó tài sản của các cổ đông cũng đạt lớn nhất. Nhưng cũng đồng thời nếu không quản lý hiệu quả thì cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đso phải đối mặt với bài toán nan giải, thậm chí nếu kiểm soát không tốt khiến nhiều doanh nghiệp ngấp nghé bên bờ vực phá sản.

Đến với nội dung Quản trị Tài chính, Học viên sẽ lần lượt đi qua các nội dung:

  • Giới thiệu về Quản trị tài chính
  • Đọc và phân tích các báo cáo tài chính
  • Tỷ lệ lãi tiền vay, định giá trái phiếu
  • Giới thiệu Định giá cổ phiếu
  • Quản lý vốn lưu động và nợ ngắn hạn
  • Hệ thống ngân sách tổng thể
  • Kiểm soát ngân sách và các báo cáo thực hiện
  • Kỹ thuật lập, đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tư

Mục tiêu đào tạo

Khóa học Quản trị Tài chính - Financial Management sẽ giúp học viên hiểu được những vấn đề về tài chính trong doanh nghiệp, có thể hiểu và đánh giá báo cáo tài chính và cách thức quản trị tài chính trong doanh nghiệp như lập ngân sách, dự báo, cách thức quản lý tiền mặt và các khoản phải thu.

Đối tượng đào tạo?

Đối tượng khóa học này muốn hướng đến là:

  • Nhân sự của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Cá nhân có mong muốn khởi nghiệp

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Giới thiệu chung
1 bài học
Giới thiệu tổng quan

Buổi

02

Giới thiệu về Quản trị tài chính
3 bài học
Vai trò và môi trường của quản trị tài chính
Phân tích các báo cáo tài chính
Lập ngân sách tổng thể

Buổi

03

Các khái niệm tài chính quan trọng
3 bài học
Giá trị thời gian của tiền
Rủi ro và lãi
Chi phí vốn

Buổi

04

Các quyết định đầu tư dài hạn
2 bài học
Các dòng tiền của dự án đầu tư (ngân sách vốn)
Các kỹ thuật đánh giá, lựa chọn các dự án đầu tư

Buổi

05

Các quyết định tài chính ngắn hạn
4 bài học
Đòn bẩy, cấu trúc vốn và chính sách cổ tức
Tỷ lệ lãi tiền vay và định giá trái phiếu
Định giá và phát hành cổ phiếu
Mua bán sáp nhập

Buổi

06

Các quyết định tài chính dài hạn
1 bài học
Quản trị tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn