Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Marketing căn bản cho Doanh nghiệp

Marketing căn bản cho Doanh nghiệp

Tổng quan khóa học

Khóa học “Marketing cơ bản cho doanh nghiệp” được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ một nền tảng về marketing tổng quát để thực hiện ước mơ và mục tiêu của mình.
Mua ngay

Mô tả

Ngày nay, xu hướng khởi nghiệp đang phát triển rất nhanh. Có nhiều hoạt động và chương trình hỗ trợ cho việc khởi nghiệp hiệu quả. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi để khởi nghiệp hiệu quả là người chủ doanh nghiệp phải hiểu rõ vai trò thực sự của marketing thì mới tạo ra được nhiều cơ hội thành công.

Khóa học này sẽ mang đến các kiến thức liên quan đến:

  • Những khái niệm, quy trình và hành trình mua hàng, nghiên cứu marketing
  • Phương thức xác lập phân khúc, khách hàng mục tiêu, và định vị nhãn hàng
  • Tiếp cận mô hình 4P truyền thống và 7P mở rộng.
  • Phương thức xây dựng bộ phận marketing và hệ thống kiểm soát

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của khóa học này được thiết kế nhằm:

  • Xác định được bản chất của marketing, các loại nhu cầu, hành vi và hành trình mua sắm của người tiêu dùng.
  • Xác định được các yếu tố cấu thành chiến lược marketing
  • Sử dụng mô hình 7P vào thực tiễn marketing
  • Tổ chức được bộ máy marketing, và các cách kiểm soát hoạt động marketing

Tổng quan khóa đào tạo

Đối tượng đào tạo?

Đối tượng khóa học này muốn hướng đến là:

  • Nhân sự của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Cá nhân có mong muốn khởi nghiệp

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Giới thiệu môn học
1 bài học
Giới thiệu môn học

Buổi

02

Hiểu về Marketing
2 bài học
Marketing là gì & Quy trình quyết định mua hàng của khách hàng
Quy trình nghiên cứu Marketing

Buổi

03

Xác lập phân khúc, khách hàng mục tiêu và định vị nhãn hàng
2 bài học
Phân khúc khách hàng & Các loại phân khúc khách hàng
Lựa chọn khách hàng mục tiêu và sơ đồ định vị sản phẩm

Buổi

04

Mô hình 4P truyền thống và 7P mở rộng
1 bài học
Mô hình 4P truyền thống và 7P mở rộng

Buổi

05

Xây dựng bộ phận Marketing và Hệ thống kiểm soát
2 bài học
Tổ chức bộ máy marketing và kiểm soát kế hoạch Marketing
Đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing và kiểm soát lợi nhuận