Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong thời đại số

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong thời đại số

Tổng quan khóa học

Website: http://dvledu.vn; Hotline: 0888895757; Email: edu@dvlgroup.vn
Mua ngay
* Mục tiêu: 
1. Thống nhất tư tưởng và văn hóa doanh nghiệp trong công ty.
2. Thống nhất văn hóa giao tiếp và văn hóa phục vụ khách hàng.
3. Tạo ra sự hài lòng trong công việc và đoàn kết nội bộ cao.
4. Thống nhất văn hóa, phong cách kinh doanh và phục vụ khách hàng.
5. Tạo ra mô trường làm việc hợp tác cao.
6. Tạo niềm tin và lòng trung thành, tận tụy của nhân viên.
* Thời lượng bài giảng:  07 clip (mỗi clip dài 7-10 phút)

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Chuyên đề 1: Hiểu về văn hoá và văn hoá doanh nghiệp
1 bài học
Hiểu về văn hoá và văn hoá doanh nghiệp

Buổi

02

Chuyên đề 2: Khám phá một số mô hình văn hoá doanh nghiệp
1 bài học
Khám phá một số mô hình văn hoá doanh nghiệp

Buổi

03

Chuyên đề 3: 06 bước để xây dựng văn hoá công ty mạnh mẽ
1 bài học
06 bước để xây dựng văn hoá công ty mạnh mẽ

Buổi

04

Chuyên đề 4: Thay đổi văn hoá doanh nghiệp trong bối cảnh công nghệ số
1 bài học
Thay đổi văn hoá doanh nghiệp trong bối cảnh công nghệ số

Buổi

05

Chuyên đề 5: Công nghệ ảnh hưởng thế nào tới văn hoá doanh nghiệp
1 bài học
Công nghệ ảnh hưởng thế nào tới văn hoá doanh nghiệp

Buổi

06

Chuyên đề 6: Phản hồi - yếu tố quan trọng để hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp
1 bài học
Phản hồi - yếu tố quan trọng để hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp

Buổi

07

Chuyên đề 7: Làm thế nào để xây dựng văn hoá doanh nghiệp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số
1 bài học
Làm thế nào để xây dựng văn hoá doanh nghiệp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số