Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Giới thiệu

        Học viện Nghiên cứu Đào tạo và Đổi mới Sáng tạo DVL EDU viết tắt là DVL EDU ACADEMY, là đơn vị thuộc hệ sinh thái DVL VENTURES, là tập hợp các Công ty bao gồm Công ty CP Sở hữu Trí tuệ Davilaw được thành lập năm 2004. Gần 20 năm hoạt động, DVL VENTURES đã trở thành địa chỉ tin cậy uy tín cho các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức quốc tế, các Doanh nghiệp và cộng đồng. Với việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng góp phần đóng vai trò tiên phong trong việc phát triển bền vững của tổ chức và mang lại giá trị cho cộng đồng.

        DVL VENTURES cung ứng chuỗi dịch vụ tư vấn, đào tạo và đầu tư bao gồm: tư vấn quản lý; tư vấn đầu tư, mua sắm công, đấu thầu, đấu giá, quản lý dự án; tư vấn pháp luật; tư vấn xây dựng; đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ; tổ chức sự kiện xúc tiến đầu tư và đầu tư phát triển các dự án.        

        * Sứ mệnh: DVL VENTURES mong muốn giúp khách hàng của chúng tôi - các tổ chức và doanh nghiệp - nâng cao hiệu quả quản lý, năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững thúc đẩy sự phát triển của xã hội.        

        * Tầm nhìn: Để thực hiện đầy đủ sứ mệnh của chúng tôi, DVL VENTURES bằng nỗ lực sáng tạo, khoa học và đổi mới trong quản trị sẽ tạo ra tri thức mới. Xây dựng DVL VENTURES trở thành một tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo đa dạng, mạnh về thương hiệu, uy tín, cạnh tranh về chất lượng dịch vụ trong nước và quốc tế.        

        * Giá trị cốt lõi: Tại DVL VENTURES chúng tôi tôn trọng các giá trị cốt lõi “UY TÍN - TÂM SÁNG - TỐC ĐỘ - KỶ LUẬT - ĐOÀN KẾT - SÁNG TẠO - ĐỔI MỚI”.

        Mục tiêu của DVL EDU ACADEMY là đào tạo chất lượng cao đóng vai trò tiên phong trong phát triển bền vững của tổ chức. ‘Chất lượng’, ‘Sáng tạo’, và ‘Tính thực tiễn’ là các giá trị nòng cốt trong mọi hoạt động giảng dạy, tư vấn, và nghiên cứu tại DVL EDU ACADEMY.

        Hiện nay, DVL EDU ACADEMY đang tổ chức và thực hiện đào tạo các chương trình ngắn hạn. Trong lĩnh vực này, DVL EDU ACADEMY đã tạo dựng được một vị trí vững chắc tại Việt Nam. Phần lớn những khóa đào tạo của DVL EDU ACADEMY tập trung vào sự cải tiến không ngừng về công nghệ và quản lý.