Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Ứng dụng thương mại điện tử trong quản trị doanh nghiệp

Ứng dụng thương mại điện tử trong quản trị doanh nghiệp

Tổng quan khóa học

Website: http://dvledu.vn; Hotline: 0888895757; Email: edu@dvlgroup.vn
Mua ngay
* Mục tiêu: 
1. Tạo lập được tài khoản, gian hàng và trưng bày sản phẩm lên các sàn (Tiki, Lazada, Shopee, Sendo).
2. Phối hợp với các kênh tiếp thị khác gia tăng tiếp cận đến gian hàng (shop bán hàng).
3. Nắm rõ cách thức bán hàng: chốt đơn hàng, thanh toán, giao hàng và tham gia các chiến dịch quảng cáo.
4. Hướng đến quản lý tổng quát: chọn chiến lược, lên kế hoạch và tổ chức đội ngũ.
* Thời lượng bài giảng:  07 clip (mỗi clip dài 7-10 phút)

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Chuyên đề 1: Thống kê, phân tích hành vi người dùng TMĐT
1 bài học
Thống kê, phân tích hành vi người dùng TMĐT

Buổi

02

Chuyên đề 2: Cách nghiên cứu thị trường qua các công cụ online miễn phí
1 bài học
Cách nghiên cứu thị trường qua các công cụ online miễn phí

Buổi

03

Chuyên đề 3: Cách đánh giá hiện trạng các tài sản số của doanh nghiệp
1 bài học
Cách đánh giá hiện trạng các tài sản số của doanh nghiệp

Buổi

04

Chuyên đề 4: Hướng dẫn xây dựng bản kế hoạch phát triển hoạt động TMĐT đa kênh
1 bài học
Hướng dẫn xây dựng bản kế hoạch phát triển hoạt động TMĐT đa kênh

Buổi

05

Chuyên đề 5: Những nền tảng truyền thông được sử dụng nhiều nhất
1 bài học
Những nền tảng truyền thông được sử dụng nhiều nhất

Buổi

06

Chuyên đề 6: Chọn kênh tiếp thị
1 bài học
Chọn kênh tiếp thị

Buổi

07

Chuyên đề 7: Xây dựng nền tảng
1 bài học
Xây dựng nền tảng