Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Vai trò về chuyển đổi số trong quản lý doanh nghiệp

Vai trò về chuyển đổi số trong quản lý doanh nghiệp

Tổng quan khóa học

Website: http://dvledu.vn; Hotline: 0888895757; Email: edu@dvlgroup.vn
Mua ngay
* Mục tiêu: Sau khi học xong chuyên đề này sẽ giúp cho học viên:
- Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
- Tối đa hóa hiệu suất làm việc.
- Tăng tính minh bạch và hiệu quả trong hệ thống.
- Quản lý, đồng bộ và truy xuất dữ liệu nhanh chóng.
- Chuyển đổi số giúp hoàn thiện các sản phẩm và dịch vụ.
- Cải thiện trải nghiệm của khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
* Thời lượng bài giảng:  07 clip (mỗi clip dài 7-10 phút)

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Chuyên đề 1: Tổng quan về chuyển đổi số trong quản lý doanh nghiệp
1 bài học
Tổng quan về chuyển đổi số trong quản lý doanh nghiệp

Buổi

02

Chuyên đề 2: Vai trò của chuyển đổi số trong quản trị sản xuất
1 bài học
Vai trò của chuyển đổi số trong quản trị sản xuất

Buổi

03

Chuyên đề 3: Vai trò của chuyển đổi số trong quản trị kinh doanh
1 bài học
Vai trò của chuyển đổi số trong quản trị kinh doanh

Buổi

04

Chuyên đề 4: Vai trò của chuyển đổi số trong quản trị tài chính
1 bài học
Vai trò của chuyển đổi số trong quản trị tài chính

Buổi

05

Chuyên đề 5: Đánh giá mức độ trưởng thành số
1 bài học
Đánh giá mức độ trưởng thành số

Buổi

06

Chuyên đề 6: Ứng dụng quy trình Kotter để quản trị chuyển đổi số trong doanh nghiệp
1 bài học
Ứng dụng quy trình Kotter để quản trị chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Buổi

07

Chuyên đề 7: Thách thức khi chuyển đổi số và giải pháp cho doanh nghiệp Việt
1 bài học
Thách thức khi chuyển đổi số và giải pháp cho doanh nghiệp Việt