Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Quản trị nhân sự chuyên nghiệp

Quản trị nhân sự chuyên nghiệp

Tổng quan khóa học

Quản trị nhân sự là nghiệp vụ quan trọng không thể thiếu trong một tổ chức, doanh nghiệp. Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực con người.
Mua ngay

Mô tả

Chuyên đề “Quản trị nhân sự chuyên nghiệp” cung cấp những kỹ năng và kiến thức cần thiết để các SMEs vận dụng hiệu quả vào công việc quản lý đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp mình, từ đó gia tăng nguồn vốn nhân sự để hướng đến sự phát triển bền vững.

Khóa học bao gồm các nội dung sau:

  • Tổng quan về Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
  • Tuyển dụng nhân sự
  • Giao việc và Đánh giá nhân sự
  • Đào tạo, huấn luyện và phát triển đội ngũ

Mục tiêu đào tạo

Khóa học “Quản trị nhân sự chuyên nghiệp” giúp học viên củng cố các kiến thức về quản trị nhân sự qua các chia sẻ thú vị của giảng viên chuyên nghiệp

Học viên nắm được các kiến thức tổng quan về quản trị nhân sự, quy trình tuyển dụng, giao việc và đánh giá nhân sự.

Học viên cũng được chia sẻ phương pháp xử lý các tình huống quản trị nhân sự hiệu quả trong thực tế qua các case study, video và các hoạt động tương tác khác trên hệ thống.

Đối tượng đào tạo?

Đối tượng khóa học này muốn hướng đến là:

  • Nhân sự của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Cá nhân có mong muốn khởi nghiệp

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Giới thiệu khóa học
1 bài học
Giới thiệu về Quản trị nhân sự

Buổi

02

Quan điểm & các hoạt động QTNS
1 bài học
Quan điểm & các hoạt động QTNS

Buổi

03

Hoạch định nhân sự
2 bài học
Tổng quan về hoạch định nhân sự
Tuyển dụng nhân viên

Buổi

04

Quản lý nhân sự
4 bài học
Quan hệ lao động
Huấn luyện, đào tạo nhân viên
Đánh giá nhân viên
Thù lao lao động