Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

7 Đặc điểm của nhà Lãnh đạo 4.0

Công nghệ số đã phá vỡ mọi thứ, không chỉ trong CNTT, mà còn cả phong cách lãnh đạo và cách thức quản lý tổ chức của chúng ta. Không phải tất cả các nhà lãnh đạo của các công ty công nghệ đều là những nhà lãnh đạo 4.0; nhưng rõ ràng Elon Musk và Mark Zuckerberg là 2 trong số những ví dụ tốt nhất hiện nay. Họ có những gì mà phần lớn các nhà quản lý truyền thống không có?

Bẩy đặc điểm dưới đây giúp bạn nhìn ra sự khác biệt giữa Lãnh đạo truyền thống và Lãnh đạo 4.0

1. Trách nhiệm

Các nhà quản lý truyền thống xác định rõ ràng trách nhiệm và vai trò theo nhóm hoặc theo chức năng; Nếu chức năng vượt qua danh giới phân cấp của nhà quản lý – thì ngay lập tức sẽ dẫn đến xung đột.

Các nhà lãnh đạo 4.0 học cách phân phối các nhiệm vụ theo tình hình và năng lực của đội nhóm, nơi mà khả năng của nhà quản lý cùng với nhân viên liên tục được liên kết; Thành công có nghĩa là tất cả những người tham gia đã đóng góp thông tin và công sức trong mạng lưới của họ.

2. Kết quả

Các nhà quản lý truyền thống kiểm soát các đơn đặt hàng, lập kế hoạch các nguồn lực và đánh giá kết quả đạt được (và theo nguyên tắc, khu vực thoải mái sẽ xác định ranh giới của một dự án).

Các nhà lãnh đạo 4.0 kiểm soát quá trình thảo luận và lựa chọn phương án, đánh giá các nhiệm vụ và kết quả – cùng các thành viên trong đội, và sử dụng các nguồn lực theo tiềm năng và thẩm quyền; Các kết quả công việc được thực hiện bằng cách tích hợp các phản hồi liên tục giữa các bên liên quan trong và ngoài tổ chức.

3. Chia sẻ thông tin

Các nhà lãnh đạo truyền thống thường phân phát thông tin theo nghĩa vụ và cung cấp dữ liệu theo “chiến lược” và từng phần (đây là hiện thân của hội chứng “thông tin là quyền lực”).

Các nhà lãnh đạo 4.0 tạo ra một khuôn khổ thông tin minh bạch, dựa vào nền tảng trách nhiệm và chủ động trong hành vi.

4. Mục tiêu và Đánh giá

Việc đánh giá hiệu suất của nhân viên theo các chu kỳ cố định (ví dụ: tháng, quý, năm) đây là vùng thoải mái của nhà quản lý truyền thống.

Với lãnh đạo 4.0 việc đánh giá hiệu suất với sự trao đổi và phản hồi được thực hiện liên tục.

5. Sai lầm và xung đột

Tránh sai lầm với quy tắc có hậu quả là tư duy của người quản lý truyền thống trước khi xảy ra mâu thuẫn.

Một bầu không khí cởi mở với tư duy học hỏi từ các sai lầm được xác lập bởi các nhà lãnh đạo 4.0.

6. Thay đổi

Duy trì ngân sách, chất lượng ổn định, và giảm thiểu rủi ro là ưu tiên của các nhà quản lý truyền thống, cách làm này để lại ít chỗ cho sự sáng tạo.

Năng lượng của nhà lãnh đạo 4.0 luôn ở mức sẵn sàng cao cho khả năng thay đổi trong công ty, cũng như khuyến khích sự nhanh nhẹn thích ứng giữa thị trường, khách hàng và nhân viên.

7. Đổi mới

Tạo ra những ý tưởng mới cho các sản phẩm mới thường cực kỳ khó khăn đối với một nhà lãnh đạo truyền thống, vì nó không phù hợp với chu kỳ hoặc quy trình bình thường.

Tương lai được sáng tạo và thiết kế ra; Một nhà lãnh đạo 4.0 biết cách thiết kế những đổi mới được dựa trên sự tập trung của nhóm vào một mục tiêu chung, nhằm tận dụng tốt nhất khả năng của mỗi cá nhân.

Cải tiến có thể học được; Điều này được hỗ trợ bằng cách chuyển đổi cấu trúc cũ thông qua việc sử dụng các nhóm đa ngành, môi trường làm việc linh hoạt và các quy trình sáng tạo.

Một vài điểm chính

Thay đổi từ bên trong bản thân khó khăn hơn là học các kỹ năng mới – bởi vì các sửa đổi có nghĩa là các mô hình tư duy mới được thông qua, phát triển như những thói quen và kích hoạt các hành động trong tương lai.

·         Sự nhanh nhẹn là nguyên tắc then chốt của lãnh đạo 4.0, liên quan đến định hướng khách hàng và đáp ứng trực tiếp các nhu cầu cũng như mong muốn của một nhóm khách hàng mục tiêu.

·         Đồng thời, Lãnh đạo 4.0 là về sự tham gia của nhân viên, động lực và ý tưởng. Một nền văn hoá cởi mở, minh bạch và sáng tạo là cơ sở cho sự nhanh nhẹn cao, sự thích ứng nhanh chóng của thị trường và DNA trong lãnh đạo 4.0.

·         Để các tổ chức phản ứng hiệu quả hơn với sự thay đổi của thị trường, các nhà lãnh đạo 4.0 phải chịu trách nhiệm nhiều hơn cho các nhóm của họ. Họ cho phép nhân viên tự do (và tin cậy) trong các quyết định của mình. Văn hoá cộng đồng sáng tạo nhanh – đòi hỏi tính linh hoạt và khả năng học tập cao của mỗi cá nhân là điều cần thiết.

“Tương lai không thể được tạo dựng từ bên ngoài; Nó được sáng chế và thiết kế từ bên trong.”

(Tác giả: Christina Boesenberg)