Học cùng chuyên gia: Tương tác và nhận được sự trợ giúp từ chuyên gia
Thanh toán 1 lần: Phương thức mua linh hoạt, sở hữu khóa học mãi mãi sau khi mua
Học mọi lúc mọi nơi qua điện thoại, máy tính, ipad có kết nối Internet.
Cam kết hoàn tiền: Học viên được hoàn tiền học phí nếu thấy khóa học không hiệu quả.

Khóa học

Khóa học Phát triển kỹ năng lãnh đạo dành cho CEO tại TP Hà Nội

I. GIỚI THIỆU

Lãnh đạo là việc tác động đến người khác để cùng làm việc hướng tới những mục đích chung. Mọi người đều mong đợi các nhà lãnh đạo sẽ đưa ra phương hướng, tạo mối liên kết và duy trì cam kết. Chương trình đạo tạo “Lãnh đạo Doanh nghiệp trong thời đại mới 4.0” do Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý DVL Edu tổ chức trọng khuôn khổ chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhận lực cho các DNNVV năm 2019, chương trình có sự hỗ trợ 85% học phí từ NSNN và các nguồn tài trợ khác.

II. MỤC ĐÍCH

Đào tạo xây dựng đội ngũ Lãnh đạo cho các DNNVV Hà Nội có kiến thức và tư duy kinh doanh hiệu quả; Tăng cường kỹ năng điều hành và vận dụng kiến thức quản lý điều hành doanh nghiệp theo quan điểm quản trị kinh doanh hiện đại; Ứng dụng và thực hành các mô hình quản trị mới; Ứng dụng công nghệ trong quản trị kinh doanh công nghiệp 4.0; Thương mại điện tử; ứng dụng Big data; Cung cấp cho lãnh đạo những kỹ năng tuy duy sáng tạo và phương pháp làm việc khoa học phục vụ cho việc ra quyết định quản lý, điều hành cốt lõi và đột phá; Vận dụng một số phương pháp, công cụ quản lý và điều hành có hiệu quả theo xu hướng hoàn thiện và tái cấu trúc liên tục hoạt động và tổ chức của doanh nghiệp; Cung cấp các giải pháp và kinh nghiệm xử lý tình huống trong thực tiễn điều hành SXKD của doanh nghiệp thời điểm hiện nay  và tạo chuỗi liên kết ngành.

III. ĐỐI TƯỢNG

Cấp lãnh đạo Doanh nghiệp: Chủ tịch  HĐQT, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý chủ tịch, Trợ lý giám đốc…

Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/phó các Phòng/ban/Bộ phận trong Doanh nghiệp, mong muốn sớm trở thành Giám đốc điều hành hoặc nâng cao năng lực quản lý và năng lực lãnh đạo bản thân, lãnh đạo đội ngũ và lãnh đạo tổ chức của mình…

Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành trong Doanh nghiệp.

IV. THỜI GIAN

Khóa 1: Khai giảng ngày 28/03/2019

Khóa 2: Khai giảng ngày 22/05/2019

Thời lượng: 12 buổi/khóa (Học từ 18h00-21h00 các ngày 2,4,6 hoặc 3,5,7)

CLICK ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

Thời lượng

7 buổi - 26 bài học

Tác giả

DVL EDU

Đối tượng

Lãnh đạo các cơ quan, cá nhân...